Hà Nội tích cực xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong bối cảnh mới

Kiều Linh

“Lòng dân” - điểm tựa vững chắc để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước

Đỗ Hải ÂU

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân