Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội

Trần Hải Quân

Thiếu tướng, Bộ Công an

Đảng bộ thành phố Cần Thơ đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nguyễn Cao Siêng

Tạp chí Cộng sản

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

PGS, TS. Nguyễn Chí Hiếu

Tạp chí Cộng sản

Bài học về xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua 35 năm đổi mới

PGS, TS. NGUYỄN TRỌNG PHÚC

Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới

NGUYễN HồNG LĨNH

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương