Sơn La với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở

Vũ Thùy Linh

Tạp chí Cộng sản

Phát huy vai trò của công tác kiểm tra, giám sát trong ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực - Kết quả và kinh nghiệm từ thực tiễn của Đảng bộ tỉnh Lai Châu

GIÀNG PÁO MỶ

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu

Giá trị lý luận và định hướng vận dụng thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với phát huy sức mạnh, quyền làm chủ của nhân dân

Phạm Hùng

Tạp chí Cộng sản

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam hiện nay

PGS, TS. Vũ Trọng Lâm

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Cái “tôi” nặng thì cái “tội” lớn?!

Nhất Lâm