Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ thành phố Hà Nội trong sạch, vững mạnh

Vũ Văn Chương

Trường Đại học Hải Phòng

Phát huy giá trị của văn hóa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay

PGS, TS NGUYỄN THẾ TƯ

Học viện Chính trị khu vực III

Đảng bộ thành phố Hà Nội tăng cường phát huy dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

ĐINH TIẾN DŨNG

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội

Chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tự học, thực học, học tập suốt đời và việc vận dụng vào xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay

NGUYỄN HOÀNG VIỆT

Tạp chí Cộng sản

Uy tín, hình ảnh người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Vận dụng vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

PGS, TS. NGUYỄN TRỌNG PHÚC

Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh