Nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong công nhân Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

DƯƠNG THỊ THANH XUÂN - NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn - Trường Đại học Công đoàn

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng phẩm chất liêm, chính cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay

PGS, TS. VŨ TRỌNG LÂM

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự Cuộc gặp quốc tế lần thứ nhất các tạp chí, báo chí l‎ý luận chính trị của các chính đảng, phong trào cánh tả tại Cuba

Hạ Long

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền công vụ liêm chính, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân vào cải cách chế độ công vụ hiện nay

PGS, TS. TRIỆU VĂN CƯỜNG

Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” - Kết quả từ dự báo khoa học, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hoàng Văn Tuyên

Học viện Khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng