Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh với con đường độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam

TS LÊ TRUNG KIÊN

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Ra mắt bản phỏng dịch “Nhật ký trong tù” của nhà thơ Quách Tấn

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Tạp chí Cộng sản

“Nói đi đôi với làm” - Một chỉ dẫn quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức và thực hành đạo đức

GS, TS Hoàng Chí Bảo

Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương

Bài học kết hợp “vừa đánh, vừa đàm” trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

TS Nguyễn Đình Luân

Học viện Ngoại giao