Giá trị giáo dục đặc thù của di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Quảng Ninh

Nguyễn Việt Dũng - Đoàn Thị Thu Hương

Bí thư Huyện Ủy Cô Tô - Viện Địa lý nhân văn, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Nhận diện, đấu tranh với biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân - từ chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân của Đảng ta hiện nay

TS NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng bộ máy nhà nước Trung ương trong những năm 1945 - 1954 - Bài học kinh nghiệm đối với việc hoàn thiện bộ máy nhà nước

PGS, TS PHẠM QUỐC THÀNH - TS PHÙNG CHÍ KIÊN

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Quốc khánh

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh