50 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Đinh Giang

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phong trào hành động cách mạng của thanh niên Việt Nam qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nguyễn Anh Tuấn

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Thủ tướng kiểm tra công tác tu bổ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tiếp Thống đốc tỉnh Nagano của Nhật Bản

BTV/TTXVN