Đồng chí Phan Văn Khải - Nhà lãnh đạo năng động, sáng tạo

PGS, TS PHẠM MINH TUẤN

Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản

TCCS - Đồng chí Phan Văn Khải mà chúng ta thường gọi bằng cái tên thân mật "anh Sáu Khải" (1933 - 2018) đã đi xa hơn 5 năm, nhưng công lao và những đóng góp của đồng chí đối với sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế vẫn vẹn nguyên trong nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhắc đến Thủ tướng Phan Văn Khải, chúng ta nhớ đến một con người cẩn trọng, ít nói, khiêm nhường, giản dị, kiên định lý tưởng và những nguyên tắc về tổ chức và hoạt động của Đảng, nhưng ẩn sâu trong con người đồng chí là một trái tim nhiệt huyết, nóng bỏng, luôn trăn trở, lo toan, hết sức năng động, sáng tạo vì dân, vì nước. Gần 2 nhiệm kỳ là người đứng đầu Chính phủ (1997 - 2006), dưới tác động của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 và những khó khăn, thử thách của giai đoạn đầu đổi mới đất nước, đồng chí cùng tập thể lãnh đạo Chính phủ đã vững vàng, năng động, sáng tạo chèo lái con tàu đất nước ổn định, phát triển, vượt qua được nhiều thời điểm khó khăn, tạo nền tảng cho đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Nâng cao tính đảng và phát huy vai trò của người đứng đầu trong xây dựng Đảng ở doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa

TS NGUYỄN MẠNH THẮNG

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7

Những thành tựu lý luận chủ yếu của Đảng trong xây dựng, hoàn thiện đường lối đổi mới - Nội dung cốt lõi và bài học kinh nghiệm

PGS, TS Nguyễn Chí Hiếu

Tạp chí Cộng sản

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “vị thế công bộc” của người cán bộ lãnh đạo và giá trị tham khảo trong công tác cán bộ hiện nay

TS Nguyễn Thị Thu Hòa

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Nâng cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu tình hình mới - nhìn từ thực tiễn tỉnh Bắc Giang

TS DƯƠNG VĂN THÁI

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang