Thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc: Xây dựng phương án giảng dạy hiệu quả, phù hợp với diễn biến dịch bệnh COVID-19

Minh Đăng

TCCS - Các cấp học trên địa bàn thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh phúc đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh bước vào năm học mới 2021 - 2022. Ngoài bảo đảm cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và nâng cao mức độ phòng, chống dịch, còn chú trọng xây dựng các phương án dạy học theo tiêu chí đa dạng hóa hình thức giảng dạy nhằm chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh đối với các cấp học.

Tỉnh Vĩnh Phúc bảo đảm bệnh viện an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19

Hải An

Tỉnh Vĩnh Phúc: 7 tháng 2021, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 17%

Hải Anh

Tỉnh Vĩnh Phúc:  Xuất khẩu giữ đà tăng trưởng

Thanh Nga

Tỉnh Vĩnh Phúc kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch

Bích Phượng