Tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường các hoạt động hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp

TCCS - Nhờ thế mạnh về vị trí địa lý, môi trường đầu tư thuận lợi, nhất là có các hoạt động hỗ trợ, kết nối giữa chính quyền với doanh nghiệp và giữa các doanh nghiệp DDI với các doanh nghiệp FDI nên Vĩnh Phúc luôn là một trong những điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025 đưa Vĩnh Phúc trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước.

Vĩnh Phúc tạo mọi điều kiện hỗ trợ, chung sức vì sự phát triển thịnh vượng của cộng đồng doanh nghiệp

Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đối thoại với công chức, viên chức, người lao động ngành y tế

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc phá án nhanh, bắt giữ đối tượng phạm tội