Tỉnh Vĩnh Phúc khơi dậy tiềm năng phát triển sản phẩm OCOP tại các huyện miền núi

TCCS - Chương trình mỗi xã một sản phẩm ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng tầm nông sản địa phương, tạo sức bật mới, khơi dậy tiềm năng sản xuất nông nghiệp không chỉ ở những vùng thuận lợi mà cả ở khu vực miền núi của tỉnh. Đồng thời, góp phần làm thay đổi tư duy sản xuất của người dân, tạo động lực phát triển các sản phẩm truyền thống theo hướng chuyên sâu.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trực tiếp giảng, truyền đạt kiến thức bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tỉnh Vĩnh Phúc tạo niềm tin vững chắc để thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh

Nguyễn Xuân Phương

Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Huyện ủy Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV

Huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc phấn đấu đến năm 2025 có tối thiểu 9 làng văn hóa kiểu mẫu