Thành phố Hồ Chí Minh tập trung đẩy mạnh đưa nguồn nhân lực chất lượng cao đi xuất khẩu lao động

Minh Tân

Hỗ trợ doanh nghiệp khai thác, phát triển và ổn định thị trường lao động

Trần Phương

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, chuyển đổi nghề cho người lao động

Ngọc Hân

Đổi mới chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo hướng tăng cường đào tạo và đào tạo lại lao động

NGUYỄN THẾ MẠNH

Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Đổi mới sáng tạo trong công tác giáo dục nghề nghiệp - nhìn từ kinh nghiệm của Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II

TS. Bùi Văn Hưng

Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II