Hệ điều hành VOS của VinSmart đạt chuẩn FIDO2, hỗ trợ xác thực mạnh không cần mật khẩu

Nam Anh

Vingroup công bố giải pháp tiên phong tối ưu camera ẩn dưới màn hình điện thoại

Ánh Tuyết

Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến bảo đảm quyền con người

TS. Nguyễn Thị Thanh Hải 

Viện Quyền con người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo chẩn đoán và điều trị đột quỵ

Thúy Nga