Kinh tế số và cơ hội để Việt Nam bứt phá

TS. Trần Mai Hiến

Bộ Công Thương

Doanh nghiệp và chỉ số sẵn sàng tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

TS. Hà Minh Hiệp

Bộ Khoa học và Công nghệ

Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến bảo đảm quyền con người

TS. Nguyễn Thị Thanh Hải 

Viện Quyền con người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bảo vệ quyền của người tiêu dùng trong điều kiện phát triển xã hội thông tin và thương mại điện tử

PGS, TS. NGUYỄN THANH TUẤN

Viện Nghiên cứu quyền con người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Ngành dệt may Việt Nam trước tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Lê Tiến Trường

Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam