Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy mạnh phát triển giao thông kết nối vùng

Ngọc Long

TCCS - Trong những năm qua, hệ thống giao thông của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từng bước được đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ, hiện đại. Hạ tầng giao thông đồng bộ không chỉ kết nối từ thành thị đến nông thôn, mà còn liên kết thuận lợi với các tỉnh, thành phố trong khu vực. Đặc biệt, các tuyến giao thông quan trọng kết nối hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải với quốc lộ 51 đã được triển khai đầu tư, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Bà Rịa - Vũng Tàu hướng tới phát triển du lịch xanh và bền vững

Phạm Bính

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài theo hướng phát triển bền vững

Bính Phạm

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư

Phạm Bính

Phát triển Cảng Cái Mép - Thị Vải thành cảng quốc tế trung chuyển lớn nhất cả nước và có tầm cỡ khu vực châu Á và thế giới

Ngọc Long