Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn: 20 năm đồng hành cùng hộ nghèo và các đối tượng chính sách “thấu hiểu lòng dân, tận tình phục vụ”

NGỌC LAN

Tỉnh Đồng Tháp: 20 năm triển khai chính sách tín dụng xã hội

Hoàng Minh

Thành phố Hà Nội phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội

Thu Huyền

Tỉnh Thanh Hóa triển khai có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Lê Trang

Tỉnh Kon Tom: Tín dụng chính sách xã hội góp phần tích cực trong thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới

Minh Khang