Hiện có gần 6,7 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang được vay vốn ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Năm 2019, Thủ tướng giao kế hoạch vốn tín dụng chính sách xã hội là 8%

Theo: vbsp.org.vn

Ngày 28-02-2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 239/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2019 cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

Hộ cận nghèo, mới thoát nghèo, hộ vay phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi được vay tối đa 100 triệu đồng

Theo: vbsp.org.vn

Mang về những mùa Xuân yêu thương

Theo: vbsp.org.vn