Chính sách công nghiệp xanh hướng tới sự phát triển bền vững ở Việt Nam

TS Hoàng Ngọc Hải

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Kinh tế Việt Nam năm 2023 và triển vọng năm 2024

TS HÀ HUY NGỌC

Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và xã hội Việt Nam

Tăng trưởng xanh: Chuyển biến từ nhận thức tới hành động - Nhìn từ thực tiễn Quảng Ninh

Phạm Ngọc Huệ

Tạp chí Cộng sản

Phát triển tài chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

PGS, TS LÊ THANH TÂM - TRẦN THỊ THÚY AN

Trường Đại học Kinh tế quốc dân - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình: Tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2023 tăng 7,4%