Chính phủ nỗ lực bảo đảm an sinh, trật tự, an toàn xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, đứng vững trước khó khăn

Năm 2020, đẩy mạnh công tác "dân vận khéo" trong hệ thống chính trị và ban hành Sách trắng về doanh nghiệp

Tiếp tục nỗ lực xử lý nợ xấu và phòng ngừa nguy cơ nợ xấu; tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại