Thực trạng và giải pháp tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng gắn liền với công tác chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay

VŨ DUY HOÀNG - HỨA THỊ KIỀU HOA

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên

TCCS - Nâng cao chất lượng tuyên truyền, tổng kết thực tiễn, giáo dục lịch sử Đảng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng. Chính vì vậy, cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị trong tỉnh Thái Nguyên tập trung triển khai nghiêm túc và sáng tạo, gắn liền với chuyển đổi số, góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Thái Nguyên tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát triển tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp

Việt Hưng

Hội thảo kỷ niệm 75 năm ra đời tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa - Thái Nguyên

Thu Hương - Minh Tuấn

Thành phố Thái Nguyên kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập (19-10-1962 - 19-10-2022)

Hưng Nguyên

Lễ kỷ niệm 100 năm huyện Đại Từ hình thành - phát triển và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Phương Chi