Đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài: Những dấu ấn và vấn đề đặt ra trong tình hình mới

PHẠM ANH THẮNG

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thành phố Hồ Chí Minh tập trung đẩy mạnh đưa nguồn nhân lực chất lượng cao đi xuất khẩu lao động

Minh Tân

Hỗ trợ doanh nghiệp khai thác, phát triển và ổn định thị trường lao động

Trần Phương

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, chuyển đổi nghề cho người lao động

Ngọc Hân

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về thị trường lao động ngoài nước

Hải Anh