Hỗ trợ doanh nghiệp khai thác, phát triển và ổn định thị trường lao động

Trần Phương

TCCS - Hiện nay, Việt Nam có hơn 170 doanh nghiệp cung ứng lao động, mỗi năm gửi ra nước ngoài khoảng 80.000 lao động tới hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.