Bộ đội Biên phòng quán triệt quan điểm “vừa hợp tác, vừa đấu tranh” trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

TS Nguyễn Quang Thuyên

Đại tá, Hiệu trưởng Trường Trung cấp 24 Biên phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy mạnh mẽ thương mại biên giới ở tỉnh Quảng Ninh

Việt Tùng

Đẩy mạnh phát triển hợp tác thương mại biên giới Việt Nam - Lào

TS. Nguyễn Viết Xuân

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình

Phát huy sức mạnh nhân tố tinh thần trong bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trước tác động của toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay

HOÀNG TRỌNG THIẾT

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Lực lượng dân quân tự vệ Quảng Ninh góp phần giữ vững an ninh biên giới