Một số vấn đề về phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng, tiềm năng và hàm ý giải pháp

TS Phan Thị Sông Thương - Nguyễn Tất Trường

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội vùng Trung Bộ - Tạp chí Cộng sản

Thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh): Triển vọng phát triển ngành năng lượng tái tạo

Đăng Vũ

Hydro trong định hướng phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Kỳ Hân

Phát triển Trung tâm năng lượng tái tạo tỉnh Ninh Thuận

TS. Đoàn Văn Bình - PGS, TS. Bùi Văn Huyền - Nhóm tác giả*

Viện Khoa học năng lượng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Kinh tế Trung ương

Cấp tín dụng cho dự án điện gió và điện mặt trời: Bước chân người tiên phong

Ánh Tuyết