Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc cho ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Tổng hợp ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phải bảo đảm tính toàn diện

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Tọa đàm góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Tạo đột phá thể chế về quản lý, phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, phục hồi và phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới ở Quảng Ninh

PGS, TS. Phạm Văn Linh

Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự hội thảo góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)