Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII (2021 - 2026) thành công tốt đẹp

Vũ Thùy Linh

Sáng mãi phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” trong phòng, chống đại dịch COVID-19

TÔ ĐÌNH KHÁNG - NGUYỄN ĐÌNH NINH

Đại tá, Tạp chí Quốc phòng toàn dân - Trung tá, Bệnh viện Quân y 175

Bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho đội ngũ đảng viên trong quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nguyễn Thế Anh

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Lan tỏa giá trị nhân văn ở Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

PGS, TS. Lương Thanh Hân

Đại tá, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu IV

Quân khu 5 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

TRỊNH ĐÌNH THẠCH

Trung tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5