Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai làm việc với Hội Cựu chiến binh Việt Nam