Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV xem xét, quyết định công tác nhân sự

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ trao tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 10

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng nền biên phòng toàn dân

Phát huy vai trò to lớn của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch nước khai bút đầu xuân tại Khu Lưu niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi