Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường tới tương lai của dân tộc Việt Nam

“Kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vĩ đại mà Người đã trọn đời cống hiến và hy sinh; mang lá cờ bách chiến bách thắng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới đích cuối cùng”

Đình Vũ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Malaysia

Để lời Bác dạy trở thành những điều trăn trở, suy nghĩ, day dứt, học và làm theo

Giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Lào

BTV/TTXVN