Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh