Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Nhà lý luận xuất sắc của Đảng, tấm gương đạo đức sáng ngời

GS, TS Lê Hữu Nghĩa

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chân dung một nhà lãnh đạo giản dị

Vũ Thùy Linh

(thực hiện)

Những dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tạp chí Cộng sản

Vũ Thùy Linh

(thực hiện)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Cốt cách lớn của vị lãnh tụ

GS, TS Vũ Văn Hiền

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương