Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 14, phát động cuộc thi viết lần thứ 15 với chủ đề “Dấu ấn bộ đội thời bình”

Nguyễn Thị Thùy Linh

Tạp chí Cộng sản

Dấu ấn của Đại tướng Văn Tiến Dũng trong thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên

ĐẶNG CÔNG THÀNH

Thượng tá, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Nhà chính trị, quân sự mưu lược của Quân đội nhân dân Việt Nam

TS LÊ HUY VỊNH

Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong tình hình mới

PGS, TS. LƯƠNG THANH HÂN

Thiếu tướng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Tăng thiết giáp giữ vững và phát huy “bản lĩnh, tinh thần thép” trong tình hình mới

NGUYỄN ĐỨC DINH

Thiếu tướng, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp