Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, làm việc tại Quân khu 5

ĐỖ CÔNG TIẾN

Tạp chí Cộng sản

Công tác chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị trong quân đội thể hiện qua cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS Nguyễn Văn Thưởng

Trường Sĩ quan Chính trị

Long trọng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại Tướng Đoàn Khuê

Nguyễn Tấn Toàn

Tạp chí Cộng sản

Những cống hiến xuất sắc của Đại tướng Đoàn Khuê đối với cách mạng Việt Nam

TS Phan Văn Giang

Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học lý luận chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Lê Khánh Ly

Tạp chí Cộng sản