Đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài: Những dấu ấn và vấn đề đặt ra trong tình hình mới

PHẠM ANH THẮNG

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Phát huy vài trò chương trình phục hồi thị trường lao động và an sinh xã hội trong thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19

PGS, TS. Nguyễn Thị Lan Hương

Bộ Lao động, Thương binh và xã hội

Thị trường lao động trong nền kinh tế thị trường hiện đại, đầy đủ

TS. PHẠM THỊ THU LAN

Viện Công nhân và Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam