Đồng chí Đào Duy Tùng với công tác báo chí của Đảng

PGS, TS Vũ Văn Phúc

Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Tổng kết công tác tuyên giáo; báo chí; thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Nghiêm Thúy