Tạp chí Cộng sản xuất bản ấn phẩm Chuyên san Hồ sơ sự kiện đặc biệt về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phát hành đúng dịp Quốc tang

Chân dung một nhà lãnh đạo giản dị

Vũ Thùy Linh

(thực hiện)

Những dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tạp chí Cộng sản

Vũ Thùy Linh

(thực hiện)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Cốt cách lớn của vị lãnh tụ

GS, TS Vũ Văn Hiền

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

Nhà báo Hà Đăng: Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - phong cách của một nhà báo lão thành đầy trí tuệ và một nhà lãnh đạo chính trị đầy bản lĩnh, kiên định

TS. Nguyễn Thị Mai Anh - Mai Thị Hương Giang

(ghi)