Y tế cơ sở có vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Chương trình Sức khỏe Việt Nam

Tin: Đức Toàn Ảnh: Minh Huệ

TCCSĐT - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt Chương trình Sức khỏe Việt Nam với mục tiêu chung là xây dựng môi trường hỗ trợ, tăng cường năng lực cho mỗi người dân; thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe toàn diện để nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người Việt Nam.