Đảng bộ huyện Vân Đồn tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sức bật để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

TS Nguyễn Thị Khuyên

Học viện Hành chính quốc gia

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

TS PHAN THĂNG AN

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương

Tác phẩm Thường thức chính trị với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

PGS, TS NGUYỄN NGỌC HÀ

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Thực tiễn sống động, lý luận sáng soi trong tác phẩm của Tổng Bí thư

TS BÙI NGỌC THANH

Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Quận ủy Hoàn Kiếm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI

TS KHUẤT TRỌNG NAM

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng