Thứ Hai, 23/9/2019
Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 10 đến ngày 16-6-2019
16/6/2019 15:18' Gửi bài này In bài này
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Ứng dụng mạnh mẽ việc xử lý hồ sơ trên nền điện tử

Ngày 13-6, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm Tổ trưởng đã làm việc với 10 bộ, ngành về thực hiện nhiệm vụ liên quan đến xây dựng Chính phủ điện tử.

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số, bảo đảm gắn kết giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, tăng cường sự minh bạch hơn nữa trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Phương châm là “hành động nhanh, kết quả lớn, làm đâu chắc đấy; nghĩ lớn, nghĩ tổng thể nhưng bắt đầu từ những việc nhỏ nhất”.

Bộ trưởng cho biết, nhận thức về Chính phủ điện tử ở các cấp, các ngành đã rõ nét hơn; huy động được sự vào cuộc của khu vực tư nhân, hỗ trợ của quốc tế, những chuyên gia giỏi trong và ngoài nước. 100% bộ, ngành, cơ quan, địa phương đã kết nối, liên thông và gửi, nhận văn bản điện tử với Trục liên thông văn bản quốc gia. Từ ngày 12/3/2019 đến ngày 12/6/2019, đã có 46.202 văn bản gửi và 130.989 văn bản nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Thay vì gửi, nhận văn bản hồ sơ giấy, việc chuyển hồ sơ điện tử mỗi năm tiết kiệm được 1.200 tỷ đồng.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, dự kiến ngày 24-6 sẽ khai trương Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-cabinet), tháng 11-2019 khai trương cổng dịch vụ công quốc gia. Trước mắt, Văn phòng Chính phủ làm việc với 4 Bộ: Công Thương, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, áp dụng phần mềm xử lý văn bản, thực hiện e-cabinet tới thành viên Chính phủ, tới Bộ trưởng. Toàn bộ phần mềm xử lý văn bản nội bộ trước đây được thay bằng phần mềm xử lý nội bộ đã thực nghiệm tại Văn phòng Chính phủ.

Tại buổi làm việc, các bộ, ngành đã báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Theo đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, về ứng dụng văn bản điện tử, hiện nay hoàn toàn áp dụng chữ ký số đối với đơn vị thuộc Bộ. Tất cả văn bản các đơn vị gửi cho nhau đều có chữ ký số và không sử dụng văn bản giấy, trừ trường hợp giấy phép hoặc liên quan đến tính pháp lý lâu dài như khen thưởng hoặc bổ nhiệm, lúc đó phải sử dụng bản giấy song song. Dự thảo văn bản gửi ra bên ngoài vẫn phải ký “tươi”, do vướng mắc về tính pháp lý liên quan Thông tư 01/2019/TT-BNV quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư và Nghị định 110/NĐ-CP về công tác văn thư.

Báo cáo với Tổ công tác, Phó Chánh văn phòng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Thủy cho biết, 100% cán bộ, công chức của Bộ đã được cấp chứng thư số, hiện 100% văn bản ký số từ chuyên viên đến phòng, Chánh Văn phòng Bộ. Việc cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 do có nhiều nội dung liên quan đến mức độ mật nên chưa triển khai được. Bộ đã thực hiện xử lý hồ sơ trên nền điện tử 3 cấp độ, từ cấp phòng, vụ đến lãnh đạo Bộ.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị các bộ, ngành nâng tỷ lệ văn bản ký số, giải quyết hồ sơ trên nền điện tử. Hiện cấp chứng thư số rất nhiều nhưng hiệu quả không đạt như yêu cầu. “Nếu Bộ trưởng quyết liệt, ở đó thành công. Nếu Bộ trưởng không quan tâm, đưa lên không ký thì mãi cũng chán, chả lẽ suốt ngày gọi thư ký báo cáo Bộ trưởng hộ tôi, tôi chuyển rồi. Mỗi lần thế, tiền điện thoại, “tiền cá quá tiền cơm”, người ta chán không trình nữa, lúc ấy phải trách người ký chứ không phải trách anh em. Nếu làm tốt thì sẽ thành guồng máy, dây chuyền”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính công thông qua Tiêu chuẩn ISO 9001

Nhằm cải thiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính, tỉnh An Giang đã tăng cường các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh. UBND tỉnh An Giang đã triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 trên địa bàn tỉnh. Bước đầu, Hệ thống quản lý chất lượng giúp An Giang nâng cao hiệu quả quản lý hành chính công, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện các thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính.

Đến nay, An Giang đã có 100% đơn vị cấp tỉnh (gồm: 22/22 sở, ngành và 13/13 Chi cục thuộc sở) đã thực hiện việc công bố hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 và 100% UBND cấp huyện (gồm 11/11 huyện, thị xã, thành phố) thực hiện việc công bố Tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Hiện An Giang có 67,95% UBND cấp xã (gồm 106 UBND cấp xã/156 UBND cấp xã) đã thực hiện việc công bố hệ thống quản lý chất lượng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Trong 106 UBND cấp xã công bố hệ thống quản lý chất lượng, có 78 UBND cấp xã áp dụng Tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 và 28 UBND cấp xã đang áp dụng Hệ thống quản lý theo Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015. Trong năm 2019, tỉnh An Giang tiếp tục xây dựng và áp dụng Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 cho 25 UBND xã thuộc huyện biên giới An Phú và năm 2020, tiếp tục thực hiện cho 25 xã của hai huyện Tịnh Biên và Tri Tôn.

Theo UBND tỉnh An Giang, việc áp dụng Tiêu chuẩn ISO 9001 vào các cơ quan hành chính nhà nước tại An Giang bước đầu đã tạo được thói quen cho cán bộ, công chức làm việc khoa học, hiệu quả. Thông qua hệ thống quản lý chất lượng, các đơn vị đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho lãnh đạo cơ quan điều hành công việc và thiết lập cơ chế giải quyết công việc rõ ràng, thống nhất, công khai minh bạch; cán bộ, công chức được phân công trách nhiệm xử lý công việc đúng người, đúng thẩm quyền.

Tại An Giang, các cơ quan hành chính nhà nước áp dụng ISO 9001 bước đầu đã phát huy hiệu quả như, hệ thống văn bản, quy trình xử công việc của các cơ quan hành chính nhà nước được rà soát thường xuyên và kịp thời loại bỏ những văn bản, thủ tục hết hiệu lực, không hiệu quả... Bên cạnh đó, hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 còn phù hợp với các văn bản pháp quy, đảm bảo minh bạch, khắc phục tình trạng chồng chéo nhiệm vụ, không rõ người, rõ việc; nâng cao hiệu quả quản lý, năng lực làm việc và hiệu quả của bộ máy hành chính đáp ứng yêu cầu đổi mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để nâng cao hiệu quả xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: Thời gian tới, tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan tăng cường công tác tập huấn, hội thảo để nâng cao chất lượng duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn phiên bản mới ISO 9001:2015; tăng cường công tác phối hợp, kết hợp bộ quy trình ISO với các bộ thủ tục hành chính của cơ quan, ngành để đảm bảo đồng bộ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ngành liên quan tổ chức công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng dân cư, người dân để nắm bắt và hiểu rõ hiệu quả và lợi ích của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đà Nẵng đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử

UBND thành phố Đà Nẵng đang tích cực triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện chính quyền điện tử.

Theo đó, Đà Nẵng tập trung xây dựng, ban hành, triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, thành phố xác định một trong 5 lĩnh vực mũi nhọn là “Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số” và mục tiêu phát triển thành phố Đà Nẵng theo hướng đô thị sinh thái, hiện đại thông minh, đến 2030 “Hoàn thành xây dựng đô thị thông minh kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN”. Đặc biệt, thành phố cập nhật Kiến trúc tổng thể chính quyền điện tử thành phố phù hợp với khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0) sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt, ban hành. Thành phố tập trung phát triển hạ tầng viễn thông đồng bộ, triển khai mạng lõi viễn thông cấp vùng, liên vùng và phủ sóng thông tin di động 5G toàn thành phố, kết nối băng rộng đến các doanh nghiệp, hộ gia đình.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng nâng cấp, hoàn thiện nền tảng ứng dụng chính quyền điện tử thành phố (Da Nang Egov Platform); hoàn thành xây dựng Trục tích hợp liên thông nội bộ LGSP, kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu của bộ, ngành Trung ương qua Trục tích hợp liên thông quốc gia (NGSP); hoàn thành và đưa vào sử dụng cổng dịch vụ dữ liệu để minh bạch, công khai thông tin của chính quyền thành phố cho người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là dữ liệu trong các lĩnh vực xây dựng, đất đai, môi trường, giao thông, đầu tư công, giáo dục, y tế, thuế, hải quan, tư pháp. Thành phố đẩy mạnh truyền thông, huy động nguồn lực, phát triển nguồn nhân lực triển khai xây dựng chính quyền điện tử…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết: Đà Nẵng xây dựng chính quyền điện tử nhằm kế thừa, phát triển các chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử phù hợp với bối cảnh hiện nay và xu hướng phát triển của thế giới.

Thành phố xác định đổi mới phương thức phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng trong phát triển chính quyền điện tử. Cùng với đó là đảm bảo tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, tạo ra dịch vụ nền tảng dùng chung cho toàn hệ thống; tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc tổng thể chính quyền điện tử thành phố. Đà Nẵng huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực và chú trọng công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của toàn xã hội trong xây dựng, phát triển chính quyền điện tử...

Giai đoạn 2019-2020, thành phố phấn đấu hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin để bảo đảm vận hành chính quyền điện tử, làm nền tảng xây dựng thành phố thông minh; hoàn thiện cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố kết hợp với ứng dụng di động và dịch vụ chữ ký số trên thiết bị di động. Đà Nẵng phấn đấu tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến sử dụng chữ ký số trên nền tảng di động để thực hiện thủ tục hành chính; hoàn thành, đưa vào sử dụng 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó tối thiểu 50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4… Đến giai đoạn 2021-2025, thành phố sẵn sàng về hạ tầng, nền tảng dữ liệu để triển khai toàn diện mô hình thành phố thông minh; kết nối vào mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN, thúc đẩy ứng dụng các công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong doanh nghiệp và xã hội. Thành phố phấn đấu 100% kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp trên cổng góp ý được cơ quan chức năng xử lý đúng hạn...

Nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Hòa Bình

Ngày 10-6, tại tỉnh Hòa Bình, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Hòa Bình phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Hòa Bình năm 2018.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã phân tích rõ các chỉ số thành phần của Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Hòa Bình cho thấy, chỉ số tham gia của người dân ở cấp cơ sở của tỉnh không cao nhưng lại cao so với cả nước. Chỉ số thủ tục hành chính công đạt điểm trung bình cao nhưng lại thấp so với cả nước. Các chỉ số về công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình với người dân, kiểm soát tham nhũng, quản trị môi trường, quản trị điện tử đạt điểm thấp. Một số nội dung như: Công bằng trong tuyển dụng vào Nhà nước, giải đáp khiếu nại tố cáo của người dân, chất lượng nguồn nước gần nhà, sử dụng cổng thông tin điện tử... đạt thấp.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Quốc Lý nhấn mạnh, thời gian tới tỉnh Hòa Bình cần chú ý hơn tới việc thông tin về cải cách thủ tục hành chính tới người dân; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới, huy động người dân tham gia tích cực trong phòng chống tham nhũng... Các tổ dân phố nên xây dựng sổ tay hành chính công, đa dạng hóa hình thức dịch vụ công. Các trung tâm hành chính công, bộ phận một cửa các cấp cần tăng cường cơ sở vật chất...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh cảm ơn sự trao đổi, cung cấp thông tin đối với vấn đề quản trị và hành chính công của tỉnh. Tỉnh Hòa Bình tiếp thu các nội dung còn hạn chế đã nêu, từ đó sẽ có các biện pháp nhằm cải thiện các chỉ số. Tỉnh Hòa Bình cũng kiến nghị về việc cải cách hành chính, giảm bớt thủ tục giấy tờ, nhanh và gọn hơn nữa, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là một trong những công cụ đo lường khách quan, dựa trên trải nghiệm và cảm nhận của người dân về hoạt động của các cấp chính quyền. Bộ chỉ số PAPI được tiếp nhận là một công cụ hữu hiệu đo lường kết quả hoạt động của bộ máy chính quyền, chỉ ra những mặt thành công và chưa thành công trong công tác lãnh đạo, quản lý. Kết quả chỉ số PAPI vừa được công bố cho thấy Hòa Bình nằm trong nhóm tỉnh đạt điểm trung bình cao của cả nước...

Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 10-6, tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp khu vực phía Nam. Lãnh đạo Sở Tư pháp 25 tỉnh, thành phố phía Nam từ Khánh Hòa đến Cà Mau tham dự hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác tư pháp khu vực phía Nam đã có một số đổi mới, cơ bản bám sát chương trình công tác trọng tâm của bộ, ngành và địa phương. Trong đó, công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục là điểm sáng của 25 địa phương, được thực hiện nghiêm túc, đi vào nền nếp. Việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND giai đoạn 2014 – 2018 trong khu vực được thực hiện tốt. Các tỉnh, thành phố phía Nam tích cực kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề góp phần xây dựng hàng lang pháp lý cho sự phát triển kinh tế, xã hội của khu vực.

Trong 6 tháng cuối năm, Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp đề nghị các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam thực hiện triệt để cải cách thủ tục hành chính trong công tác tư pháp, nhất là các lĩnh vực liên quan đến lý lịch tư pháp, hộ tịch, chứng thực; ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực tư pháp, thực hiện chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu của người dân, doanh nghiệp liên quan đến thủ tục hành chính trong công tác tư pháp; cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh...

Kết luận Hội nghị, bà Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam tích cực nỗ lực phấn đấu, có giải pháp đột phá thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, kế hoạch công tác năm 2019 của cơ quan để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm, góp phần cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của địa phương và nâng cao vị thế và vai trò của cơ quan tư pháp địa phương. Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố phía Nam tập trung nâng cao chất lượng công tác thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; phát huy vai trò của Sở Tư pháp trong việc theo dõi, đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ tình hình xây dựng, ban hành văn bản tại địa phương và kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật qua rà soát không còn phù hợp với quy định của pháp luật…/.

Hồng Ngọc tổng hợp

Mới nhất

Video