Thứ Hai, 16/9/2019
Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 01 đến ngày 07-4-2019
8/4/2019 22:9' Gửi bài này In bài này
Đưa vào hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu

Báo cáo PAPI 2018: Người dân hài lòng hơn với dịch vụ công

Ngày 02-4, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI 2018).

Phát biểu khai mạc, bà Caitlin Wiese, Quyền đại diện thường trú của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam nhấn mạnh, sau 10 năm, Chỉ số PAPI tiếp tục đóng vai trò là công cụ hữu hiệu góp phần thúc đẩy quản trị tốt ở Việt Nam. Trọng tâm nghiên cứu của Chỉ số PAPI rất sát với sứ mệnh của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc, đặt người dân là trung tâm của quá trình phát triển. Chỉ số PAPI là công cụ lắng nghe tiếng nói của người dân, tìm hiểu kỳ vọng của người dân đối với các cấp chính quyền, và bằng cách đó tạo điều kiện để người dân tham gia quản trị đất nước. Qua thời gian, Chỉ số PAPI ngày càng khẳng định là mô hình thúc đẩy quản trị có sự tham gia mà một số quốc gia trên thế giới đã tìm hiểu và học hỏi trong quá trình xây dựng những chỉ báo quan trọng đo lường tiến bộ trong việc thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững số 16 về xã hội hòa bình, công bằng và bình đẳng.

Kết quả phân tích dữ liệu PAPI 2018 cho thấy, yếu tố tác động lớn nhất tới mức độ hài lòng với hiệu quả quản trị và hành chính công là hiệu quả kiểm soát tham nhũng trong khu vực công. Người dân có cảm nhận hiện tượng “vòi vĩnh” trong dịch vụ y tế tuyến huyện, quận và giáo dục tiểu học công lập giảm đáng kể so với kết quả khảo sát năm 2017. Tuy nhiên, hiện tượng “lót tay” để có việc làm trong khu vực Nhà nước, "vòi vĩnh" trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lạm dụng công quỹ chưa giảm. Bên cạnh đó, mặc dù người dân có chung quan điểm rằng, tham nhũng đã giảm đi so với ba năm trước, song mỗi cấp chính quyền có mức độ thuyên giảm khác nhau. Gần 60% số người trả lời cho rằng, tham nhũng ở cấp xã, phường đã thuyên giảm trong ba năm qua, song chỉ có 50% số người trả lời cho rằng tham nhũng ở cấp quốc gia có xu hướng thuyên giảm. Kết quả khảo sát PAPI 2018 cũng cho thấy, tham nhũng vẫn là một trong ba mối quan ngại hàng dầu trong công chúng.

Lĩnh vực dịch vụ và thủ tục hành chính công cũng có nét khởi sắc. Có sự cải thiện từng bước ở cả bốn nhóm dịch vụ và thủ tục hành chính công PAPI đo lường, bao gồm dịch vụ chứng thực, xác nhận của chính quyền cơ sở; dịch vụ cấp giấy phép xây dựng; dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và dịch vụ hành chính công cấp xã, phường. Tuy nhiên, khoảng cách giữa điểm trung bình chung toàn quốc năm 2018 (7,39 điểm) và điểm cao nhất mong muốn đạt được (10 điểm) vẫn còn lớn, đồng nghĩa với yêu cầu chính quyền các cấp tiếp tục cải thiện dịch vụ hành chính công, đặc biệt là dịch vụ “một cửa” liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Năm 2018, người dân ghi nhận một số thay đổi tích cực trong hiệu quả huy động sự tham gia của người dân vào đời sống chính trị, xã hội ở cấp cơ sở. Đặc biệt, kết quả khảo sát cho thấy, tỷ lệ người dân bị chính quyền địa phương ép buộc đóng góp cho dự án xây mới, tu sửa công trình công cộng tại địa phương có xu hướng giảm. Có thể nói, chính quyền địa phương giảm sử dụng áp lực để buộc người dân đóng góp cho các dự án công trình công cộng ở cơ sở, mà để người dân tự nguyện tham gia nhiều hơn.

Năm 2018, người dân hài lòng hơn với mức độ công khai, minh bạch của chính quyền trong việc tổ chức lập danh sách hộ nghèo và chia sẻ thông tin thu, chi ngân sách cấp xã, phường. Về trách nhiệm giải trình với người dân, năm 2018, số người gặp gỡ cán bộ, công chức chính quyền cấp thôn, tổ dân phố, cấp xã, phường khi có bức xúc với chính quyền hoặc hàng xóm tăng lên và số người cho rằng những cuộc tiếp xúc đó đem lại kết quả cũng tăng lên.

Về cung ứng dịch vụ công căn bản, kết quả khảo sát năm 2018 cho thấy, mức độ hài lòng của người dân rất khác biệt với từng loại dịch vụ công PAPI đo lường. Nội dung thành phần “Y tế công lập” cho thấy ngành Y tế có một số cải thiện trong năm 2018, nhất là ở chỉ tiêu đánh giá độ bao phủ của bảo hiểm y tế. Theo kết quả khảo sát PAPI năm 2018, tỷ lệ người dân có bảo hiểm y tế tiếp tục tăng từ 80% năm 2017 lên 87% năm 2018. Cơ sở hạ tầng căn bản, bao gồm các dịch vụ như đường xá, thu gom rác thải, cung cấp điện lưới và nước sạch cho ăn uống, sinh hoạt cũng được người dân đánh giá tích cực hơn trong năm 2018.

Khi được hỏi về những vấn đề hệ trọng nhất trong năm 2018 cần Nhà nước tập trung giải quyết, đói nghèo tiếp tục là vấn đề được nhiều người chọn nhất. Mặc dù điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình và của đất nước được nhiều người cho là có cải thiện, song vẫn có tới 25% số người được hỏi chọn đói nghèo là vấn đề hệ trọng nhất...

Để tìm hiểu sâu hơn về mối quan ngại đối với chất lượng môi trường, khảo sát PAPI 2018 thêm một số câu hỏi tìm hiểu quan điểm và lựa chọn của người dân trước một số vấn đề liên quan tới quản trị môi trường. Kết quả phân tích cho thấy đa số người dân ủng hộ bảo vệ môi trường, cho dù có phải hy sinh tăng trưởng kinh tế. Đa số người trả lời ủng hộ mạnh mẽ việc xây dựng các nhà máy điện sử dụng nhiên liệu “sạch” (nhiên liệu tái tạo), miễn sao nguồn điện đó ổn định, không gây gián đoạn trong cung ứng. Ngoài ra, đa số người dân quan ngại về chất lượng nguồn nước ngày càng xuống cấp hiện nay ở địa phương; hơn 50% số người được hỏi cho rằng chất lượng nguồn nước cho ăn uống, sinh hoạt hiện nay kém hơn ba năm trước.

Báo cáo PAPI 2018 đánh dấu chặng đường phát triển 10 năm của nghiên cứu PAPI kể từ khi khởi xướng năm 2009. Trong 10 năm qua, hơn 117.000 lượt người dân Việt Nam từ khắp các tỉnh, thành phố của Việt Nam đã chia sẻ về trải nghiệm và cảm nhận của họ qua nghiên cứu PAPI, khiến PAPI trở thành một nguồn dữ liệu khách quan, cập nhật về hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương vì lợi ích của mọi người dân Việt Nam.

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thực chất các điều kiện kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính

Chỉ thị 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019 nhấn mạnh yêu cầu cắt giảm thực chất các điều kiện kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ nút thắt hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển. Các bộ, ngành, địa phương phê duyệt Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01-01-2019 của Chính phủ với các nội dung, nhiệm vụ cụ thể theo đúng yêu cầu.

Khẩn trương rà soát, bãi bỏ theo thẩm quyền các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ theo nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05-02-2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch trong tháng 4 năm 2019, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 78/2015/NĐ-CP để đơn giản hóa thủ tục đăng ký kinh doanh, trong đó có việc bãi bỏ phí công bố nội dung đăng ký, trình Chính phủ trong quý II năm 2019; đánh giá mức độ thay đổi và tác động thực chất đối với doanh nghiệp của những cải cách, bãi bỏ đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh do các bộ, ngành thực hiện năm 2018, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2019; xây dựng Nghị quyết của Chính phủ cụ thể hóa một số chính sách hỗ trợ quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trong đó có việc hỗ trợ tiếp cận các nguồn lực, năng lực quản trị, hoạch định chiến lược, ý thức tuân thủ pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 năm 2019.

Bộ Tài chính xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về các chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp để hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, trình Chính phủ trong tháng 4 năm 2019; đánh giá tình hình, đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2019; khẩn trương ban hành thông tư hướng dẫn nội dung chi và quản lý quỹ phát triển khoa học và công nghiệp của doanh nghiệp, nhằm phát huy, cho phép doanh nghiệp tự chủ, tự quyết định sử dụng quỹ nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp cho các nội dung về đổi mới sáng tạo, đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo.

Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát huy quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp nhằm hỗ trợ và thúc đẩy tinh thần sáng tạo, hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ tại doanh nghiệp, các tập đoàn, tổng công ty; xem xét bổ sung các quy định doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo là đối tượng nhận hỗ trợ của ngân sách nhà nước thông qua Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia, bổ sung hoạt động tài trợ, cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh vay vốn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo để ươm tạo công nghệ, phát triển ý tưởng, mô hình kinh doanh.

Bộ Xây dựng nghiên cứu đơn giản hóa các thủ tục, giải quyết kịp thời các vướng mắc trong công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán, quản lý dự án, cấp chứng chỉ năng lực, cấp phép xây dựng; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để nâng hạng chỉ số Cấp phép xây dựng, năm 2019 tăng 1 bậc, tiến tới đến năm 2021 lên 2-3 bậc.

Hiệu quả bước đầu việc sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố ở Hòa Bình

Hòa Bình là tỉnh sớm thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế trước khi Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành Nghị quyết số 18, 19, thể hiện quyết tâm chính trị cao, phương pháp đúng và hành động quyết liệt để đạt hiệu quả rõ rệt. Tỉnh phấn đấu đến năm 2021 sẽ hoàn thành mục tiêu giảm ít nhất 10% so với biên chế được giao.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh cho biết: Trước năm 2017, số cán bộ, công chức cấp xã đông, tính bình quân cứ 181 người dân thì có 1 người là cán bộ, công chức cấp xã; cao gấp gần 2 lần so với bình quân cả nước. Nhiều năm qua, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có những xóm, thôn, bản, tổ dân phố chỉ với hơn 10 hộ dân nhưng vẫn có Chi bộ đảng, chính quyền, Ban công tác Mặt trận, tổ chức đoàn thể. Tổng kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách, khoán kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức đoàn thể của tỉnh khoảng 161 tỷ đồng/năm.

Do vậy, ngày 27-6-2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 1084/QĐ-UBND thực hiện Đề án “Thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình”. Tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách các huyện, thành phố. Các huyện, thành phố đã quán triệt, triển khai đến phòng, ban, ngành, đoàn thể và toàn bộ đơn vị hành chính cấp xã; thực hiện rà soát các xóm, tổ dân phố trực thuộc. Ngoài ra, tỉnh chỉ đạo UBND cấp xã làm điểm xây dựng Ðề án sáp nhập, đặt tên (đổi tên, thành lập mới) các xóm, tổ dân phố theo tiêu chí: Xóm phải có 100 hộ gia đình trở lên và tổ dân phố phải có 150 hộ gia đình trở lên.

Ngày 12-9-2018, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND triển khai thực hiện nhập, đặt tên, đổi tên thôn, xóm, tổ dân phố trong phạm vi toàn tỉnh.

Tỉnh Hòa Bình phấn đấu đến hết quý III-2019 đạt mục tiêu giảm khoảng 10,15% số xóm, tổ dân phố (157 xóm và 52 tổ dân phố). Tổng kinh phí tiết kiệm được từ việc chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách, khoán kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức đoàn thể sẽ giảm khoảng 15,2 tỷ đồng/năm.

Tỉnh bổ sung điều kiện quy định về thôn, xóm, tổ dân phố theo Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29-12-2017 của Bộ Nội vụ. Bên cạnh đó, tỉnh rà soát toàn bộ số thôn, xóm, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh (gồm cả những đơn vị đã làm điểm nhưng vẫn còn thôn, xóm, tổ dân phố chưa thực hiện, thuộc diện sáp nhập) để xác định số thôn, xóm, tổ dân phố thuộc diện nhập và xây dựng Đề án thực hiện.

Theo Kế hoạch của UBND tỉnh, phương án nhập, kiện toàn thôn, xóm, tổ dân phố có vị trí địa lý giáp ranh liền kề, địa hình không bị chia cắt phức tạp, ảnh hưởng đến giao thông đi lại; thuận tiện cho việc phát triển kinh tế-xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; tương đồng về văn hóa, phong tục tập quán... đảm bảo sau khi hoàn thành việc nhập không còn thôn, xóm dưới 100 hộ, tổ dân phố dưới 150 hộ. Trường hợp đặc biệt, do điều kiện khách quan có thôn, xóm, tổ dân phố không thể nhập được với một thôn, xóm, tổ dân phố khác hoặc sau khi nhập thôn, xóm mới có dưới 100 hộ, tổ dân phố mới có dưới 150 hộ, trước khi tổ chức lấy ý kiến cử tri xã phải báo cáo cấp huyện và tỉnh để xem xét. Những xóm, tổ dân phố đã sáp nhập giai đoạn làm thí điểm vẫn giữ nguyên để đảm bảo sự ổn định.

Một trong những điểm mới đáng chú ý khi nhập xóm, tổ dân phố phạm vi toàn tỉnh là việc lấy ý kiến cử tri bằng hình thức giơ tay thay vì bỏ phiếu kín như giai đoạn thực hiện thí điểm.

Đưa vào hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu

Ngày 03-4, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ khai trương và đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu, địa chỉ tại đường Nguyễn Văn Linh, khóm 10, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Theo ông Nguyễn Tấn Khương, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu, thực hiện Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04-02-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu được thành lập trên cơ sở giải thể Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Trung tâm là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu, là đầu mối tập trung để thực hiện việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, đôn đốc, theo dõi việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; thủ tục hành chính được cơ quan có thẩm quyền giao tiếp nhận.

Hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu được bố trí 32 quầy giao dịch, phục vụ làm việc cho 18 sở, ban, ngành; thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 121 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và 9 lĩnh vực của các cơ quan ngành dọc tại địa phương với tổng số 1.011 thủ tục hành chính. Cán bộ, công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm là những người có đủ phẩm chất đạo đức, khả năng ứng xử tốt, chịu được áp lực công việc cao và có trình độ, năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Lễ khai trương, ông Lê Minh Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh: Việc đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp trong liên hệ giải quyết thủ tục hành chính; tăng tính liên thông, minh bạch, giảm bớt phiền hà, thời gian, công sức cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước, từng bước cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bạc Liêu trong thời gian tới.

Tập trung lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc tinh gọn tổ chức bộ máy

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh cho biết: Qua hơn 1 năm thực hiện Đề án 02 của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, Long An đạt được những kết quả bước đầu tích cực. Hiện tỉnh đã cơ bản tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm số lượng đầu mối cấp tỉnh, cấp phòng, giảm số lượng lãnh đạo, quản lý các cấp và tinh giản biên chế đảm bảo lộ trình theo qui định. Hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương sau khi sắp xếp đã hoạt động ổn định, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả; cán bộ được sắp xếp cơ bản ổn định tư tưởng, yên tâm công tác.

Tuy nhiên, bên cạnh mặt đạt được, vẫn còn một số cấp ủy, người đứng đầu đơn vị, địa phương thiếu chặt chẽ, sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, thực hiện; một số nội dung của đề án chưa đảm bảo tiến độ, lộ trình. Công tác tuyên truyền, quán triệt hiệu quả chưa cao, một số vấn đề phát sinh ở cơ sở liên quan đến cơ chế, chính sách đối với cán bộ, các Hội đặc thù… chậm báo cáo, đề xuất, giải quyết.

Chấn chỉnh tình trạng trên và tiếp tục lãnh đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án 02, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh tăng cường phổ biến sâu rộng chủ trương, yêu cầu của việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tinh giản biên chế trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao nhận thức, tính tự giác, chủ động, tích cực và sự ủng hộ, thống nhất, đồng thuận của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cơ quan tham mưu về tổ chức, nội vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương, đi đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đề ra các giải pháp phù hợp, khả thi, đảm bảo theo lộ trình Đề án. Cùng với đó, Long An chú trọng đánh giá, rút kinh nghiệm và thường xuyên đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát thực hiện; chủ động phát hiện, xử lý có hiệu quả và kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh…

Năm 2018, tỉnh Long An đã sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong đối với 18 cơ quan chuyên môn và tương đương cấp tỉnh; sáp nhập Phòng Y tế vào Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; sáp nhập 15 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế cấp huyện; sáp nhập, sắp xếp, tổ chức lại 53 trường học các cấp trên địa bàn tỉnh; giải thể 14 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên thuộc 14 huyện, thị xã, thành phố. Đặc biệt, Long An hợp nhất các Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông, Trạm Quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn cấp huyện thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện… Bên cạnh đó, Long An đã thực hiện tinh giản biên chế đối với 289 người thuộc các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Yên Bái: Tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính

Từ ngày 01-4, bộ phận phục vụ hành chính công tại 9 huyện, thị xã, thành phố và 180 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái chính thức đi vào hoạt động.

Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, xã đặt tại trụ sở của ủy ban nhân dân các huyện, xã, phường tạo thuận lợi cho người dân đến thực hiện thủ tục hành chính. Trụ sở của bộ phận hành chính công đã được đầu tư nâng cấp về cơ sở vật chất trang thiết bị đồng bộ, hiện đại như: Hệ thống máy chủ, các trang thiết bị bảo mật, lưu trữ thông tin để cài đặt… Các địa phương cũng đã rà soát, bố trí đầy đủ số lượng cán bộ, công chức và tập huấn, hướng dẫn sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến, hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đảm bảo việc sử dụng thành thạo các hệ thống nhận, trả kết quả thủ tục hành chính.

Hiện có 414 thủ tục hành chính được thực hiện tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện và 116 thủ tục hành chính thực hiện tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp xã. Khi đi vào hoạt động, bộ phận là đầu mối tập trung tiếp nhận, đôn đốc, giám sát và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Bộ phận hoạt động trên nguyên tắc lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo chất lượng, hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức và cơ quan có thẩm quyền.

Việc đưa vào hoạt động bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nhằm tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước, trọng tâm là nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong cải cách hành chính, xây dựng một nền hành chính công khai, hiện đại, thuận tiện và thân thiện.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã, UBND tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát đầy đủ, đúng quy định để đưa 100% thủ tục hành chính vào giải quyết đồng bộ, liên thông tại Trung tâm phục vụ hành chính công và bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, xã. Bên cạnh đó, tỉnh tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã, đảm bảo kịp thời, nhanh chóng, công khai, minh bạch, đúng pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân khi đến giao dịch./.

Minh Huệ tổng hợp

Video