Thứ Ba, 18/6/2019
Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 24 đến ngày 30-12-2018)
2/1/2019 23:43' Gửi bài này In bài này

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng 25-12, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII cho ý kiến về việc quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; cho ý kiến về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018.

Cũng tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương sẽ xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ theo quy định của Đảng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh nội dung và thời gian của Hội nghị Trung ương lần này không nhiều, nhưng những vấn đề Hội nghị bàn và quyết định là rất hệ trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị phát huy cao độ trí tuệ, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để xem xét, quyết định việc ra Nghị quyết vào cuối kỳ họp.

Thông báo Hội nghị lần 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

Ngày 26-12, ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII. Cả ngày 26-12-2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường.

Buổi sáng, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về việc xin ý kiến giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, cho ý kiến về việc giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Buổi chiều, đầu giờ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật cán bộ.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương được sự ủy nhiệm của Bộ Chính trị đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về việc đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi xem xét, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Tất Thành Cang bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; cách chức Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020; cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp phiên bế mạc Hội nghị.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị.

Chiều cùng ngày, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Thông báo Hội nghị, toàn văn Thông báo như sau:

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, trong hai ngày 25 và 26-12-2018, tại thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp để thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề: Lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư theo quy định; về việc giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương lần thứ tám đến Hội nghị Trung ương lần thứ chín Khóa XII; xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Sau khi xem xét và thảo luận các Tờ trình, báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị:

1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 21 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư Khóa XII theo quy định.

2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, cho ý kiến về việc giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với 205 đồng chí để Bộ Chính trị xem xét, quyết định quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo thẩm quyền.

3. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao với Tờ trình của Bộ Chính trị về việc đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định kỷ luật đồng chí Tất Thành Cang bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII; cách chức Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 - 2020; cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

4. Theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư Khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018.

Giao Bộ Chính trị nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét Báo cáo của Bộ Chính trị về những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương lần thứ tám đến Hội nghị Trung ương lần thứ chín Khóa XII.

5. Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đạt được của năm 2018, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

Tổ chức, sắp xếp lại bộ máy làm tăng sức mạnh chiến đấu của quân đội

Sáng 27-12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo quý 4, thông tin một số kết quả tiêu biểu trong tổ chức xây dựng lực lượng của Quân đội nhân dân Việt Nam theo các Nghị quyết, kết luận của Đảng; giới thiệu các mô hình quân dân y kết hợp và kết quả hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng tiêu biểu của ngành quân y Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2018.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng chủ trì họp báo.

Đại tá Nguyễn Văn Tấn cho biết thời gian qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, triệt để, với quyết tâm chính trị cao các Nghị quyết, kết luận, kế hoạch của Đảng, Nhà nước, Quốc hội; xây dựng, triển khai thực hiện các Nghị quyết, đề án, kế hoạch, tổ chức xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong đó, trọng tâm là Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;” xây dựng, triển khai thực hiện Đề án về Điều chỉnh tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2016 - 2021; Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội đến năm 2020.

Kết quả, Bộ Quốc phòng đã giải thể, điều chỉnh tổ chức, biên chế một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (quân số giảm gần 3.000 người); giải thể 14 Lữ đoàn Công binh dự bị động viên thuộc 7 tổng công ty. Sáu trung tâm dạy nghề - giới thiệu việc làm; tổ chức lại bốn cơ quan chiến lược làm điểm, giảm 10% quân số biên chế...
Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, quá trình điều chỉnh tổ chức của Bộ Quốc phòng được thực hiện theo tinh thần tinh, gọn, mạnh, cơ động nhanh và sức chiến đấu cao; giảm đầu mối trung gian, sáp nhập các cơ quan có nhiệm vụ tương đồng. “Việc tổ chức biên chế, sắp xếp lại không làm ảnh hưởng đến sức mạnh chiến đấu mà việc tổ chức ấy phải làm cho sức mạnh chiến đấu của quân đội ngày càng mạnh lên”, Thiếu tướng Đức nhấn mạnh.

Lực lượng Quân y Bộ đội Biên phòng trên các tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia thường xuyên chú trọng công tác kết hợp, làm tốt hoạt động vệ sinh phòng chống dịch bệnh biên giới, khám chữa bệnh miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới của hai nước bạn Lào và Campuchia.

Một số mô hình hoạt động tiêu biểu như: Bệnh xá Quân dân y kết hợp Mo Rai, Đoàn Kinh tế quốc phòng 78, Binh đoàn 75, đứng chân trên địa bàn biên giới xã Mo Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum; Phòng khám Quân dân y Thọm Pẹ, huyện Lạc Sao, tỉnh Bolykhamsay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đầu tư xây dựng, đưa vào hoạt động từ năm 2007; Trung tâm Y tế quân dân y Côn Đảo - mô hình phối hợp hoạt động hiệu quả giữa Trung tâm Y tế huyện Côn Đảo với lực lượng quân y thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện Côn Đảo...

Trong năm 2018, lần đầu tiên Quân y hai nước Việt Nam - Trung Quốc phối hợp khám, chữa bệnh cho nhân dân khu vực biên giới Việt - Trung. Đây là hoạt động bên lề trong chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 5.

Quân y hai nước đang hoàn thiện Bản thỏa thuận hợp tác về y học quân sự; chuẩn bị triển khai nội dung kết nghĩa giữa Bệnh viện Trung y, Tổng Bệnh viện 301 Trung Quốc và Viện Y học cổ truyền Quân đội Việt Nam; đẩy mạnh hợp tác về đào tạo, chẩn đoán điều trị, phòng chống các bệnh nhiệt đới, trao đổi đoàn học tập kinh nghiệm, học thuật.

Báo chí phải thực sự là lực lượng dẫn dắt, định hướng dư luận

Chiều 28-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Báo chí toàn quốc, tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Theo Ban Tổ chức, cả nước hiện có 844 cơ quan báo chí in với 184 báo in, 660 tạp chí in; 24 cơ quan báo điện tử độc lập. Về phát thanh, truyền hình, có 67 đài phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương với tổng số 278 kênh được cấp phép.

Cả nước có khoảng hơn 19.000 nhà báo được cấp thẻ Nhà báo; hội viện Hội Nhà báo Việt Nam có 23.893 người, sinh hoạt tại 297 đơn vị cấp hội, trong đó, có 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 19 Liên chi hội và 215 chi hội trực thuộc Trung ương Hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, triển khai trong năm 2019 để báo chí cách mạng Việt Nam thực sự là lực lượng dẫn dắt, định hướng dư luận.

Theo đó, đối với các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, sự phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan chủ quản nhằm “phát triển và đi đôi với quản lý tốt”; nắm bắt kịp thời, phân tích, đánh giá, dự báo các sự kiện, vấn đề, tăng cường sự phối hợp trao đổi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của công tác chỉ đạo, định hướng báo chí, khắc phục tình trạng bị động, lúng túng với phương châm: “Chủ động, nhạy bén, kịp thời, hiệu quả", nhất là đối với những vấn đề, sự kiện quan trọng, nhạy cảm có diễn biến phức tạp, tránh để xảy ra khủng hoảng truyền thông, giúp các cơ quan báo chí có điều kiện giữ đúng định hướng thông tin, tạo đồng thuận, niềm tin xã hội… Các cơ quan chủ quản báo chí tăng cường hơn nữa sự phối hợp với cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, hội nhà báo; đẩy mạnh các biện pháp, hình thức nhằm quản lý, thực hiện tốt cơ chế kiểm tra, giám sát cơ quan báo chí; xử lý nghiêm các cơ quan báo chí khi có vi phạm pháp luật.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận tinh thần trách nhiệm, cầu thị, tự phê bình và phê bình nghiêm túc cùng những trăn trở tâm huyết của các đại biểu dự Hội nghị, đặc biệt là những phân tích sâu sắc, có tranh luận với nhau về những thiếu sót, khuyết điểm. Đồng tình với những nội dung trọng tâm đã được hội nghị xác định, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu công tác chỉ đạo, định hướng nội dung thông tin và thông tin trên báo chí, cần thực hiện nhất quán phương châm chủ động, nhạy bén.

Về vấn đề mạng xã hội và ảnh hưởng của nó, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đặt vấn đề: phải chăng, trong mọi trường hợp, báo chí đều đi sau mạng xã hội?. Đồng chí nêu rõ: Chúng ta có những bài học đắt giá. Nhiều trường hợp, ta nắm trước thông tin, kênh thông tin của chúng ta cũng rất đa dạng, đội ngũ của chúng ta đông đảo, hoàn toàn có thể chủ động thông tin, nhưng chính sự chậm trễ của chúng ta đã “trao tặng” lợi thế cho mạng xã hội trong thông tin. Một số mạng xã hội thù địch trộn vào đó cả những tin giả, xuyên tạc, suy diễn ác ý, tác động rất tiêu cực đến xã hội. "Đúng là thách thức từ mạng xã hội là rất lớn. Nhưng thách thức lớn hơn chính là sự trì trệ trong tư tưởng, tâm thế của những người làm báo; sự chậm chễ, phối hợp không nhịp nhàng và hành động chưa kiên quyết, chưa chặt chẽ, chưa đồng bộ, thiếu hiệu quả của các cơ chế phối hợp cũng như các cơ chế quản lý nhà nước về thông tin. Nếu chúng ta thực hiện nhất quán phương châm chủ động, nhạy bén; các cơ quan nắm thông tin làm tốt trách nhiệm kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí; sự phối hợp giữa các ngành, địa phương với các cơ quan chỉ đạo, quản lý kịp thời, thống nhất hơn; các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản quan tâm, thực hiện kịp thời, đầy đủ, hiệu quả hơn việc tạo điều kiện về thông tin cũng như cổ vũ, động viên, hỗ trợ, bảo vệ các nhà báo, cơ quan báo chí thực hiện các nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm; các cơ quan báo chí tỉnh táo thực hiện chặt chẽ qui trình và phê phán mạnh mẽ hơn các điểm yếu của không ít mạng xã hội về khuynh hướng tiêu cực, cực đoan, độ chuẩn xác thấp… Chắc chắn, chúng ta sẽ nắm chắc được quyền chủ động thông tin; phê phán, phản bác một cách sắc bén hơn các thông tin sai, luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước ta; đập tan những mưu toan thâm độc cũng như làm tan rã những đồn đoán, suy diễn. Làm được điều đó, chúng ta sẽ lấy lại niềm tin của công chúng đối với báo chí. Làm được điều đó, báo chí cách mạng mới thực sự là lực lượng dẫn dắt, định hướng dư luận"- đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Về công tác quản lý báo chí, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị cần tiếp tục thực hiện hiệu quả 4 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, đẩy nhanh việc ban hành và triển khai thực hiện quy hoạch báo chí; đồng thời, chủ động chuẩn bị hướng dẫn các cơ quan báo chí thực hiện. Trong vấn đề này, cùng với quyết tâm của cơ quan quản lý, cơ quan chủ quản, cấp ủy đảng, các tổ chức đảng của cơ quan báo chí cần thể hiện vai trò là nhân tố quyết định. Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đề nghị cơ quan quản lý cần theo dõi, hướng dẫn tỉnh Quảng Ninh thực hiện mô hình Trung tâm truyền thông gắn với phân tích, đánh giá toàn diện, cụ thể những vấn đề liên quan, nêu bài học kinh nghiệm để nhân rộng nếu mô hình mới thực sự phát huy tác dụng tích cực.

Thứ hai, tiếp tục rà soát, chấn chỉnh tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích; phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm khắc các sai phạm trong hoạt động báo chí; chấn chỉnh những sơ hở trong tổ chức, quản lý văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, sử dụng cộng tác viên. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu đối với công việc này, phải có những biện pháp quyết liệt, hiệu lực hơn nữa, tránh chung chung, trong đó, cần nêu cao trách nhiệm của cơ quan chủ quản và người đứng đầu cơ quan báo chí. Bộ Thông tin và Truyền thông cần gấp rút xây dựng bộ công cụ định tính, định lượng cụ thể nhằm phân biệt rõ báo điện tử với tạp chí điện tử; phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo, định hướng kịp thời, nhằm chặn đứng, xử lý thật nghiêm khắc tình trạng “báo hóa” tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử - một vấn đề rất bức thiết trong công tác quản lý báo chí, truyền thông hiện nay.

Thứ ba, Luật Báo chí 2016 đã triển khai được 2 năm. Trong thời gian đó, với sự thay đổi nhanh chóng của đời sống báo chí truyền thông, nhiều vấn đề mới đang đặt ra. Đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, đánh giá hai năm triển khai thực hiện Luật Báo chí 2016 là cần thiết và yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông cần xúc tiến, chuẩn bị công việc này chu đáo, trên cơ sở sơ kết của các bộ, ngành, địa phương. Tinh thần chung là bảo đảm tính thực tiễn, khả thi; phù hợp với xu hướng phát triển của báo chí thế giới; đáp ứng yêu cầu hoạt động của nền báo chí cách mạng Việt Nam trong thời gian dài.

Thứ tư, các cơ quan quản lý phải xác định việc chủ động đề xuất, chủ động xây dựng cơ chế, chính sách về kinh tế báo chí một cách khoa học, khả thi, phù hợp với xu hướng phát triển truyền thông hiện đại là một nhiệm vụ trọng tâm nhằm tháo gỡ, giải quyết căn bản bài toán kinh tế báo chí vốn đã đặt ra hàng chục năm qua.

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho 5 cơ quan chủ quản, cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý, cơ quan tham mưu báo chí đã có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2018; 20 cơ quan báo chí trong đó có Tạp chí Cộng sản vì đã có thành tích xuất sắc trong thông tin, tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018.

Hội nghị toàn quốc Chính phủ với các địa phương

Ngày 28-12, Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của Chính phủ với các địa phương được tổ chức tại Trụ sở Chính phủ.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trình bày tóm tắt nội dung chính của dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019 (Nghị quyết 01) để các bộ, ngành và địa phương đóng góp ý kiến hoàn thiện.

Phó Thủ tướng cho biết, dự thảo Nghị quyết được xây dựng trên tinh thần đổi mới cả về phương pháp, hình thức và nội dung với yêu cầu bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn; có mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể trong các ngành, lĩnh vực gắn với từng nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực; giảm thiểu những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ thường xuyên của các bộ, cơ quan, địa phương; đồng thời chú trọng công tác tổ chức triển khai, theo dõi, đánh giá, kiểm tra, giám sát thực hiện quá trình soạn thảo Nghị quyết.

Theo đó, dự thảo Nghị quyết nhận định bước sang năm 2019, đất nước tiếp tục có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; chiến tranh thương mại, thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường; thách thức an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh gia tăng. Khoa học, công nghệ phát triển nhanh và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động mạnh mẽ trên nhiều phương diện.
Với phương châm hành động: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, Chính phủ đề ra 4 trọng tâm chỉ đạo điều hành.

Thứ nhất, nâng cao năng lực nội tại, khả năng chống chịu của nền kinh tế. Củng cố nền tảng vĩ mô, duy trì và khơi thông các động lực tăng trưởng. Thứ hai, xây dựng bộ máy kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ; tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi. Thứ ba, phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân; xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.

Để sẵn sàng cho nền sản xuất tương lai. Đây là một trong những điểm nhấn mới được đưa vào dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2019 (Nghị quyết 02) được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giới thiệu tại Hội nghị.

Nhìn lại quá trình xây dựng, thực hiện các Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh (nay là Nghị quyết 02), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, Nghị quyết đã tiếp cận, sử dụng các bảng xếp hạng lớn liên quan đến năng lực cạnh tranh, môi trường kinh doanh nhưng cũng có đầy đủ các tiêu chí xã hội, đặc biệt y tế giáo dục, phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

“Từ năm 2014, Nghị quyết sử dụng các chỉ tiêu theo Báo cáo về môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới (WB) sau đó mở rộng ra Báo cáo năng lực cạnh tranh quốc gia của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) và đến năm 2018 là 4 bộ chỉ số của WB, WEF, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) về đổi mới sáng tạo và của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) về Chính phủ điện tử. Năm 2019, để phù hợp với bối cảnh thế giới và bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, dự thảo Nghị quyết 02 bổ sung thêm một số chỉ số về du lịch, dịch vụ hậu cần (logistic), năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên 4.0 và đặc biệt là chỉ số trong báo cáo sự sẵn sàng cho nền sản xuất tương lai của WEF”, Phó Thủ tướng nói.

Tại Hội nghị, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2018.

Trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết: Thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01-01-2018 gồm 9 nhóm, 56 giải pháp và 242 nhiệm vụ cụ thể; chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; đơn giản hóa thủ tục hành chính; cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành; thường xuyên đối thoại, lắng nghe, giải quyết kịp thời hơn kiến nghị của doanh nghiệp, người dân…

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần quyết tâm cao, sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt được kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực; hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt, tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân; tạo nền tảng để kinh tế - xã hội nước ta bứt phá trong năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.

Một số kết quả nổi bật của năm 2018 là tăng trưởng GDP đạt 7,08%, vượt số đã báo cáo Quốc hội (6,8%), cao nhất kể từ năm 2008, GDP bình quân đầu người đạt 2.587 USD (đã báo cáo Quốc hội là 2.540 USD). Kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,54%, là năm thứ 3 liên tiếp CPI ở mức dưới 4%. Chất lượng tín dụng được cải thiện, thanh khoản và an toàn hệ thống được bảo đảm. Tỷ giá, thị trường vàng, ngoại tệ ổn định; dự trữ ngoại hối nhà nước đạt trên 60 tỷ USD.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nhiệm vụ của năm 2019 là rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân cả nước. Phát huy kết quả đạt được của năm 2018, các cấp, các ngành cần tập trung khắc phục những hạn chế, bất cập, chung sức đồng lòng, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi, toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Phó Thủ tướng cũng nêu 5 kinh nghiệm nổi bật cần phát huy nhằm tạo chuyển biến về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh. Đó là sự kiểm tra, đôn đốc của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, Tổ công tác của Thủ tướng; chỉ đạo trực tiếp của người đứng đầu bộ, ngành, địa phương; đối thoại trực tiếp giữa các bộ, ngành với hiệp hội, doanh nghiệp; công khai minh bạch, tăng cường truyền thông; cung cấp số liệu theo mẫu của các tổ chức quốc tế xếp hạng, đánh giá.

Bế mạc Hội nghị toàn quốc Chính phủ với các địa phương 

Sau một ngày làm việc, chiều 28-12, Hội nghị toàn quốc Chính phủ với các địa phương đã bế mạc.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, có nhiều ý nghĩa cho công tác chỉ đạo. Nhắc lại phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cuối phiên làm việc buổi sáng, Thủ tướng nêu rõ cần chú ý hơn công tác Đảng trong khối nhà nước. Đây là việc quan trọng, xây dựng Đảng là làm cho nhà nước, các cơ quan khác vững mạnh, buông lỏng việc này là ảnh hưởng rất lớn đến xã hội và nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cấp chính quyền. Trong chỉ đạo cần quan tâm hơn đến khối văn hóa, xã hội.

“Trong chỉ đạo gần đây có chuyện “lép vế” hơn trong khối xã hội - tôi nói thật - bởi các đồng chí ở các tỉnh thường giao khoán việc này cho đồng chí phó chủ tịch phụ trách văn xã mà thường đồng chí này không phải là thường vụ… Khối văn hóa, xã hội còn nhiều vấn đề bỏ bê”, Thủ tướng nêu thực tế.

Hoan nghênh bài phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng chia sẻ “làm chính quyền bao giờ cũng va đập, đối chọi với những vấn đề phức tạp, dễ sai phạm nên cũng cần được động viên”.

Nói đến khát vọng đưa đất nước tiến lên, khi năm 2019 là kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác trước đây “xây dựng đất nước ta gấp 10 lần ngày nay”, Thủ tướng cho rằng, đây là mong mỏi chính đáng mà các thế hệ cần cố gắng tổ chức thực hiện cho tốt, để thấy được khát vọng của dân tộc vượt khó vươn lên, không chịu nghèo đói, lạc hậu. “Hệ thống, pháp luật, công tác tư tưởng và tổ chức phải phục vụ cho ước nguyện vươn lên của dân tộc, không để dân tộc ta yếu kém so với dân tộc khác trong khu vực châu Á, thậm chí là toàn cầu. Tinh thần ấy phải được thổi vào trong nhân dân, các cấp, các ngành, trong doanh nghiệp”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần chuyển tải đến cán bộ, công chức trong hệ thống hành chính nhà nước, đến nhân dân tinh thần ấy. Phải lấy doanh nghiệp, người dân làm trung tâm của sự phát triển, bởi không có dân chúng ta không thành công, không có dân không làm nên sự nghiệp cách mạng, tất cả sự nghiệp phải phục vụ nhân dân. Nhấn mạnh việc quản trị quốc gia 100 triệu dân không phải là điều dễ dàng, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ, Thường trực Chính phủ, các cấp chính quyền địa phương làm tốt nhiệm vụ của mình, sát dân hơn, lắng nghe nhiều hơn, xử lý kịp thời hơn để Đảng và dân, dân và chính quyền đi liền với nhau, cùng lắng nghe để thúc đẩy công cuộc cách mạng nhanh hơn, tốt hơn, giảm thiểu các trục trặc, những vấn đề xảy ra.

Thủ tướng cũng yêu cầu thành viên Chính phủ, từng lãnh đạo tỉnh, thành phố nêu trách nhiệm với nhân dân, đất nước, trực tiếp nhìn vào thực trạng quản lý nhà nước, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, thấm, nắm rõ để có hành động cụ thể trong công việc hàng ngày, không quyết liệt thì khó thành công. Phải lo đối thoại với nhân dân.

“Tại sao chúng ta nói do dân, vì dân mà lại để dân khiếu nại nặng nề, như vậy chúng ta làm hết trách nhiệm chưa”, Thủ tướng đặt vấn đề; cho rằng “tuy nghèo khó nhưng lòng dân yên là mọi việc thành công”.

Thủ tướng nhấn mạnh đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy nhưng không phải kìm hãm sự phát triển. Thời gian qua, khối Đảng, các cơ quan tư pháp đã làm tốt nhiệm vụ này, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân. Năm 2019, cần rà soát toàn bộ thể chế, quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch tạo môi trường không tham nhũng, bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính; để cán bộ công chức yên tâm làm việc.

“Không vì chống tham nhũng mà trì trệ trong hành động”, Thủ tướng lưu ý các Bộ trưởng.

Theo Thủ tướng, có hai tình trạng trì trệ diễn ra: một là các vụ án lớn xảy ra không ai dám tổ chức làm việc “Như đồng chí Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có nói các sở im lìm hết thì giải quyết cái gì, cái gì cũng chậm, nhân dân tới hỏi không ai trả lời”. Thứ hai là quy hoạch chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, có một bộ phận lớn “nín thở ”, không hành động. Thủ tướng muốn lãnh đạo cá bộ, ngành, địa phương phải làm mạnh hơn, bảo vệ cán bộ, doanh nghiệp chân chính yên tâm cống hiến, làm việc. “Chủ tịch tỉnh, bộ trưởng các bộ đều phải lo việc này chứ không phải nói mà không làm”.

Hội thảo khoa học về 40 năm chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot

Chiều 28-12, tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học 40 năm quân tình nguyện Việt Nam giúp nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07-01-1979-07-01-2019).

Dự hội thảo có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng như nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các nhân chứng lịch sử cùng đại diện các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học trong và ngoài quân đội.

Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì và điều hành hội thảo.

Hội thảo đã thu hút gần 90 tham luận của các lãnh đạo, các nhà khoa học quân sự, những nhân chứng lịch sử trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh sau 21 năm trường kỳ kháng chiến, dân tộc ta đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi, xương máu để có Chiến thắng ngày 30-4-1975, giải phòng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, thu non sông về một mối. Nhưng khi cả nước đang tập trung sức người, sức của để khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển đất nước thì tập đoàn Pol Pot-Ieng Sary được các thế lực bên ngoài giúp sức đã tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược biên giới Việt Nam; đồng thời, thực hiện chính sách diệt chủng tàn bạo đối với nhân dân Campuchia.

Chỉ trong vòng gần 4 năm, Pol Pot đã tàn sát gần 3 triệu người Campuchia, xóa bỏ hầu hết cơ sở vật chất, xã hội và đẩy dân tộc Khmer trước thảm họa diệt vong.

Đối với Việt Nam, tập đoàn Pol Pot-Ieng Sary xuyên tạc lịch sử, kích động thù hằn dân tộc, huy động hàng chục sư đoàn chủ lực cùng nhiều trung đoàn địa phương tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược biên giới nước ta. Đi đến đâu chúng tàn phá làng mạc, cướp bóc, giết hại dã man người dân, kể cả người già, phụ nữ, trẻ em; xâm phạm nghiêm trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Theo Thượng tướng Lê Chiêm, trước hành động xâm lược của tập đoàn Pol Pot Ieng Sary, Việt Nam buộc phải đứng lên thực hiện quyền tự vệ chính đáng, cùng Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia tiến hành các cuộc phản công, tiến công đánh đổ chế độ diệt chủng vào ngày 07-01-1979. Trong cuộc chiến đấu vô cùng khó khăn, gian khổ và ác liệt đó, biết bao cán bộ, chiến sĩ Việt Nam đã hy sinh hoặc để lại một phần thân thể của mình trên các chiến trường.

Thượng tướng Lê Chiêm khẳng định: “Sự giúp đỡ bằng xương máu của Quân tình nguyện Việt Nam đối với cách mạng Campuchia là sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa, vô tư, trong sáng. Cùng với thời gian, sự giúp đỡ ấy cũng như tình đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân Việt Nam-Campuchia sẽ mãi được khắc ghi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết quốc tế thuỷ chung, trong sáng giữa hai dân tộc.”

Báo cáo đề dẫn hội thảo, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định thắng lợi trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam có ý nghĩa vô cùng to lớn, chúng ta không chỉ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi hoạ diệt chủng, giành lại quyền được sống, quyền làm người và bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do thật sự; tạo điều kiện để khôi phục lại tình hữu nghị và tình đoàn kết chiến đấu vốn có giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia.

Theo Bộ Quốc phòng, Hội thảo khoa học cấp quốc gia lần này là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 40 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, đồng thời cũng là dịp tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do và cuộc sông bình yên cho hai dân tộc Việt Nam-Campuchia.

Với tinh thần khách quan, khoa học, hội thảo tập trung đánh giá tầm vóc, vai trò, ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và tinh thần liên minh đoàn kết chiến đấu của quân đội, nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia.

Năm nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Ngày 28-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Hội nghị có sự tham gia của hơn 450 đại biểu đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các đoàn thể chính trị - xã hội; các tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước và một số cơ quan thông tấn báo chí.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2018, công tác thông tin đối ngoại được triển khai đồng bộ, toàn diện, gắn kết với thông tin đối nội, góp phần giữ vững môi trường hòa bình gắn với kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, thúc đẩy hội nhập quốc tế và thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước.

Công tác tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền được thực hiện thường xuyên, liên tục, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về các vấn đề liên quan đến biên giới, biển, đảo, tạo điều kiện để tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia có chung đường biên giới trên đất liền, cũng như có yêu sách trên Biển Đông, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại Hội nghị, các tham luận tập trung thảo luận về những vấn đề, kết quả công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới năm 2018; kinh nghiệm triển khai của một số bộ, ngành, địa phương; những vấn đề cần chú ý trong việc triển khai nhiệm vụ tuyên truyền năm 2019...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong việc tăng cường hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền, góp phần quan trọng tạo môi trường hòa bình, ổn định và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chỉ ra những hạn chế cần tập trung khắc phục như nhận thức của một bộ phận cấp ủy, cán bộ quản lý chưa đầy đủ, chưa xác định việc triển khai các nội dung công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới trên đất liền tương xứng với tầm quan trọng vốn có, yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho rằng, chưa khai thác được hết lợi thế của công nghệ thông tin truyền thông, đặc biệt là trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội; các hoạt động quảng bá tiềm năng, thế mạnh của đất nước ra nước ngoài, do đó chưa thu hút được sự quan tâm và đầu tư của các đối tác lớn, quan trọng.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung làm tốt trong năm 2019, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nêu rõ: Một là, tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và những thách thức của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Hai là, tiếp tục phát huy tính chủ động, tích cực của các lực lượng triển khai công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền, trong đó tập trung vào các phương thức thông tin nhanh, kịp thời, sinh động, có sức lan tỏa, bao phủ rộng; tăng cường sự gắn kết giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại, phát huy sức mạnh tổng hợp của quốc gia trong quá trình mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế.

Ba là, nâng cao năng lực phân tích, dự báo, theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, trong nước; xây dựng các kịch bản cụ thể và các phương án định hướng thông tin tuyên truyền ở từng cấp độ, chủ động phòng ngừa và xử lý khi vụ việc xảy ra, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động - bảo đảm giữ vững môi trường hòa bình cho phát triển, gắn với công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam.

Bốn là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại; đa dạng hóa các kênh thông tin sử dụng internet, mạng xã hội. Sớm đưa trang thông tin điện tử về thông tin đối ngoại của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại vào hoạt động; tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài, tính thuyết phục, phù hợp về ngôn ngữ, phong tục tập quán để phát huy hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền.

Năm là, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, cơ quan điều phối phát đi các yêu cầu, chỉ đạo xử lý công tác thông tin đối ngoại; các cơ quan liên quan chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo chức trách của mình; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực; coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và ngoại ngữ; có chính sách quan tâm đúng mức tới lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền, đáp ứng yêu cầu của công tác thông tin đối ngoại trong giai đoạn hiện nay.

Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 29-12-2018, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng tham dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tham dự.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, năm 2018 - năm thứ 3 triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, ngành Tuyên giáo tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực, hoàn thành khối lượng công việc lớn, phức tạp, bảo đảm kế hoạch cũng như nhiệm vụ đột xuất, có sự chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả tham mưu và tổ chức thực hiện trong toàn Ngành.

Ngành Tuyên giáo chủ động hơn trong phát hiện vấn đề, kịp thời hơn trong tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư một số nội dung mới và khó, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tìm tòi, sáng tạo đổi mới nhiều hơn trong nội dung, phương thức tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; thúc đẩy việc biên soạn, hoàn thiện, cập nhật các loại tài liệu, đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, điểm lại những kết quả nổi bật trong kinh tế - xã hội năm 2018, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá, trong những thành tích chung của cả nước, có đóng góp quan trọng của ngành Tuyên giáo cả nước. Ngành đã bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp phối hợp chặt chẽ trong và ngoài ngành, không ngừng đổi mới sáng tạo, nỗ lực triển khai đồng bộ, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Năm 2018, công tác lý luận chính trị tổng kết thực tiễn đã được ngành thực hiện tốt hơn, chất lượng có chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc cung cấp luận cứ khoa học, phục vụ Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoạch định đường lối chủ trương và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Công tác tham mưu giúp Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng tiếp tục thể hiện rõ nét việc đổi mới về nội dung và hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả, cơ bản khắc phục độ trễ thời gian, mở rộng tối đa đối tượng học tập nghị quyết.

Ngành Tuyên giáo đã tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị và dư luận xã hội trước những vấn đề nổi cộm, bức xúc; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức. Việc theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tiếp tục được coi trọng; kịp thời báo cáo, phản ánh đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy xử lý và giải quyết kịp thời nhiều nội dung bức thiết, phức tạp, nhạy cảm. Công tác triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII có tìm tòi, đổi mới với nhiều cách làm hay, sáng tạo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Trần Quốc Vượng cũng nêu lên những mặt còn hạn chế, yếu kém trong công tác tuyên giáo cần khắc phục, như: Công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng nhân dân, dự báo các khuynh hướng tư tưởng để phối hợp định hướng tuyên truyền những vấn đề bức thiết, phát sinh trong xã hội, có lúc, có nơi còn chậm, sức thuyết phục chưa cao. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đánh giá chất lượng về học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên sâu sát. Công tác đấu tranh chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch ngăn ngừa "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái còn lúng túng; chưa kết nối và phát huy các thế mạnh của các cơ quan, đơn vị trên mặt trận tư tưởng của Đảng trong công tác này hiệu quả chưa cao.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị, lãnh đạo các ban, bộ, ngành địa phương chỉ rõ nguyên nhân và hạn chế yếu kém, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các ban, bộ, ngành, địa phương, góp phần cùng ngành tuyên giáo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị ngành Tuyên giáo chủ động tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 2 năm 2019-2020 đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc; đổi mới sâu sắc, toàn diện, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học, công nghệ, y tế, an sinh xã hội, chú trọng tới các khía cạnh chính trị trong lĩnh vực khoa giáo, góp phần quan trọng, nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực và tiềm lực khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường để đất nước phát triển bền vững; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong khu vực và quốc tế. Ngành tiến hành tổng kết thực tiễn phục vụ cho việc chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tổng kết 30 năm Cương lĩnh xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta và Văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai trương 3 công trình hạ tầng lớn tại Quảng Ninh

Sáng 30-12, tại Vân Đồn, Quảng Ninh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khai trương Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và thông tuyến đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn.

Thủ tướng cũng đã đi chuyến bay thương mại đầu tiên (mang số hiệu VN9716, trên máy bay Airbus A321Neo của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines) xuống sân bay Vân Đồn.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ đây là 3 công trình đầu tư theo hình thức PPP, huy động vốn xã hội hóa với quy mô lớn. Các công trình này đều bảo đảm chất lượng, mỹ thuật, thời gian xây dựng, giá thành xây dựng và đều hướng vào lĩnh vực mũi nhọn của sự phát triển là du lịch.

Nhân dịp này, Thủ tướng đánh giá cao tinh thần dám nghĩ, dám làm của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trong việc xã hội hóa đầu tư phát triển hạ tầng, không chỉ chuyển nền kinh tế từ “nâu” sang “xanh” mà còn phát triển các loại hình sản xuất, dịch vụ để đưa Quảng Ninh thành tỉnh đóng góp ngân sách Trung ương đứng thứ 4 cả nước. Biểu dương nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh trong bối cảnh nguồn vốn, nguồn lực Nhà nước còn nhiều khó khăn,Thủ tướng hoan nghênh lãnh đạo nhiều địa phương không chỉ đển đây để thăm, dự khai trương mà còn nghiên cứu mô hình phát triển của Quảng Ninh.

Thủ tướng cũng biểu dương chủ đầu tư, Tập đoàn Sun Group và cảm ơn nhân dân địa phương đã dành đất cho công trình trong thời gian ngắn. Thủ tướng cho rằng để các công trình phát huy hiệu quả thì tỉnh phải phát triển các loại hình dịch vụ như du lịch, khách sạn, tài chính để thu hút nhiều du khách tới đây hơn nữa. Tỉnh Quảng Ninh, chủ đầu tư, các cơ quan chức năng, Bộ Giao thông vận tải phải vận hành các công trình này bảo đảm an toàn, nhất là sân bay trong bối cảnh lượng người dùng dịch vụ hàng không ngày càng tăng.

Cùng với đó, phải tiếp tục hoàn thiện các công trình phụ trợ kết nối sự phát triển của hệ thống giao thông ở đây để phát huy hiệu quả hệ thống cao tốc, đường thủy, đường bộ, đường hàng không thời gian tới. Thủ tướng cho biết vừa ký Nghị quyết của Chính phủ về những nguyên tắc thanh toán công trình BT để dòng chảy nguồn vốn xã hội hóa được tiếp tục lưu thông. Tỉnh Quảng Ninh cần tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư./.
Nhân Chính(Tổng hợp từ TTXVN, Chinhphu.vn, TCCSĐT)

Video