Thứ Ba, 18/6/2019
Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 24 đến ngày 30-12-2018
31/12/2018 21:49' Gửi bài này In bài này
Trao giải Hội thi “Tuổi trẻ - Công chức, viên chức tỉnh Bạc Liêu đồng hành với cải cách hành chính Nhà nước”.

Ninh Thuận sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng hoạt động

Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị bước đầu ở Ninh Thuận đã đạt được kết quả tích cực, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Ninh Thuận đã hợp nhất Văn phòng cấp ủy cấp tỉnh, thành một văn phòng tham mưu, giúp việc chung và đi vào hoạt động xuyên suốt, hiệu quả từ ngày 01-6; chuyển giao Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh về Bệnh viện đa khoa tỉnh; sáp nhập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các sở, ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh, mỗi cơ quan, đơn vị còn lại tối đa 3 phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

Các Ban Đảng Tỉnh ủy cũng đã kiện toàn tổ chức bộ máy, theo đó mỗi cơ quan giảm còn lại 3 phòng; riêng 2 phòng chuyên môn của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đi vào hoạt động từ ngày 01-7. Sau khi sắp xếp, các Ban Đảng đã giảm được 12 phòng (giảm 42,8%, từ 28 phòng còn 16 phòng). Đối với cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức bộ máy không quá 3 phòng ban, chỉ bố trí trưởng ban và các chuyên viên, không bố trí chức danh phó trưởng ban.

Đến thời điểm này, Văn phòng cấp ủy, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện ở các địa phương là: Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, huyện Thuận Nam và huyện Ninh Hải đã được hợp nhất. Cả 7/7 huyện, thành phố đều thực hiện Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị; Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ. Các huyện Thuận Bắc, Bác Ái và thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thực hiện thí điểm mô hình Trưởng ban Tổ chức kiêm Trưởng phòng Nội vụ; huyện Ninh Sơn, Thuận Nam, Bác Ái thực hiện mô hình Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra kiêm Chánh Thanh tra; đồng thời chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về dân tộc, y tế cấp huyện về Văn phòng HĐND, UBND huyện và thành phố.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Ninh Thuận cũng ban hành Kế hoạch số 110-KH/BCS ngày 30-3-2018 để triển khai thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện.

Theo đề án, số phòng chuyên môn thuộc các sở, ngành của tỉnh sẽ giảm được 61 phòng chuyên môn (tỷ lệ giảm 47,29%), còn lại 68 phòng chuyên môn/19 cơ quan, đơn vị. Đối với tổ chức hành chính trực thuộc các sở, ban, ngành, giảm 1 tổ chức và giảm 17 phòng, tổ chuyên môn, sau khi kiện toàn còn 19 tổ chức hành chính trực thuộc với 70 phòng, tổ chuyên môn. Số phòng chuyên môn thuộc 7/7 huyện, thành phố giảm 12 phòng, còn 78 phòng chuyên môn. Đồng thời, tỉnh ban hành kế hoạch thu hồi biên chế hành chính giai đoạn 2015-2021 theo lộ trình, đảm bảo mục tiêu đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015. Đến ngày 31-10-2018, toàn tỉnh đã tinh giản được 246 biên chế.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đang phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, lựa chọn đơn vị thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; xây dựng đề án hợp nhất Đảng ủy khối các cơ quan và Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh theo tinh thần Kết luận số 34-KL/TW ngày 07-8-2018 của Bộ Chính trị.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo UBND tỉnh hoàn thành việc rà soát các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thôn, khu phố, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo sau khi Chính phủ ban hành đề án.

Bắc Kạn sáp nhập ba văn phòng

Ngày 28-12, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức công bố thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND và sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 01-01-2019.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn gồm 1 Chánh Văn phòng và 5 Phó Chánh Văn phòng; chịu sự quản lý, phân công của Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Vũ Đức Chính, Giám đốc Sở Công Thương được điều động sang làm Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Các đơn vị trực thuộc Văn phòng gồm: Phòng Công tác đại biểu Quốc hội, Phòng Công tác HĐND, Phòng Kinh tế - Tài chính - Kỹ thuật, Phòng Văn hóa - Xã hội, Phòng Tổng hợp, Phòng Nội chính - Pháp chế - Ngoại vụ, Phòng Hành chính - Tổ chức, Phòng Quản trị - Tài vụ, Ban Tiếp công dân; ngoài ra còn có các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc như: Trung tâm Công báo - Tin học, Nhà khách tỉnh.

Cùng ngày, UBND tỉnh Bắc Kạn cũng đã công bố thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công, trực thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; trụ sở sẽ được đặt tại trung tâm thành phố Bắc Kạn để người dân thuận tiện trong giao dịch. Đến nay tất cả các thủ tục hành chính liên quan sẽ thông qua trung tâm này.

Trung tâm Phục vụ hành chính công là đầu mối tập trung tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết và giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết các thủ tục hành chính của tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí, thông tin, tuyên truyền, công khai hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công ở mức độ cao; phối hợp nghiên cứu các quy định của Nhà nước về cải cách hành chính, thực hiện chính quyền điện tử, tham gia đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; lưu trữ, cung cấp thông tin, thực hiện việc tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính.

UBND tỉnh An Giang thông tin về vụ việc 40 cán bộ, lãnh đạo phải thi lại vào công chức

Ngày 28-12, UBND tỉnh An Giang đã có thông tin phản hồi vụ 40 cán bộ, lãnh đạo phải thi lại vào công chức trên địa bàn tỉnh mà dư luận đang quan tâm. Theo UBND tỉnh An Giang, trong năm 2018, qua kiểm tra, rà soát về công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh An Giang phát hiện một số trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh chưa đúng quy định.

Cụ thể, qua rà soát từ năm 2010 - 2015, Sở Nội vụ tỉnh An Giang phát hiện có 43 trường hợp tuyển dụng vào công chức không thông qua thi tuyển, sai quy định. Từ đó, Sở Nội vụ tỉnh đề xuất UBND tỉnh An Giang hướng giải quyết, khắc phục đối với 3 nhóm đối tượng tuyển dụng vào công chức không thông qua thi tuyển sai quy định. Cụ thể, đối với các trường hợp đào tạo trình độ đại học, sau đại học ở nước ngoài tốt nghiệp loại giỏi trở lên, tiến hành lập thủ tục để trình Bộ Nội vụ xem xét, cho ý kiến tiếp nhận công chức không qua thi tuyển theo quy định. Đối với thạc sĩ trong nước và người có trình độ đại học nhưng đã được tuyển dụng trên 3 năm, giao Sở Nội vụ bố trí các trường hợp này qua các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở có nhu cầu sử dụng hoặc cho liên hệ chuyển công tác sang đơn vị sự nghiệp phù hợp chuyên môn nghiệp vụ đã được đào tạo, sau đó tiến hành thủ tục xét tuyển dụng đặc cách viên chức theo quy định... Đối với những trường hợp còn lại chưa bố trí được, đề nghị cho tham gia vào kỳ thi tuyển công chức năm 2018.

Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Sở Nội vụ tỉnh, ngày 25-02-2018, UBND tỉnh An Giang có Công văn thống nhất nội dung đề xuất các giải pháp khắc phục của Sở Nội vụ. Sau đó, Sở Nội vụ tỉnh An Giang tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1563/QĐ-UBND, ngày 03-7-2018 xây dựng kế hoạch kiểm tra, sát hạch 6 trường hợp thạc sĩ ở nước ngoài, tốt nghiệp loại giỏi trở lên, sau đó báo cáo Bộ Nội vụ xem xét, cho ý kiến tiếp nhận không qua thi tuyển theo quy định.

Ông Nguyễn Bảo Trung, Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang cho biết: Sau khi Bộ Nội vụ tiến hành thẩm tra 6 trường hợp đã tốt nghiệp thạc sĩ của trường ở nước ngoài, chỉ có 2 trường hợp được thống nhất tiếp nhận là ông Phan Duy Quang và Đinh Việt Luân. 4 trường hợp còn lại Bộ không thống nhất với lý do “trường nước ngoài nhưng học ở Việt Nam, dạng liên kết” gồm các trường hợp: Vương Mai Trinh, Lê Kim Duyên, Nguyễn Bảo Lâm và Đoàn Quốc Bảo.

Theo Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang Nguyễn Bảo Trung, để thực hiện đúng quy định về tuyển dụng công chức, UBND thành phố Long Xuyên (An Giang) và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang làm thủ tục cho các trường hợp bà Vương Mai Trinh, Lê Kim Duyên tham gia Kỳ thi tuyển công chức năm 2018. Ông Nguyễn Bảo Lâm, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang cũng được làm thủ tục xét tuyển thành viên chức ở đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Ông Đoàn Quốc Bảo xin chuyển công tác thành viên chức ở đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh khác. Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang cũng khẳng định, việc bà Vương Mai Trinh, Lê Kim Duyên tham gia Kỳ thi tuyển công chức năm 2018 là hoàn toàn đúng quy định về tuyển dụng công chức.

Riêng đối với nhóm trường hợp là thạc sĩ học trong nước và người có trình độ đại học nhưng đã được tuyển dụng trên 3 năm, Sở Nội vụ tỉnh An Giang đã bố trí qua các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở có nhu cầu sử dụng người có trình độ sau đại học hoặc cho liên hệ chuyển công tác sang đơn vị sự nghiệp phù hợp chuyên môn nghiệp vụ đã được đào tạo, sau đó tiến hành thủ tục xét tuyển dụng đặc cách viên chức theo quy định. Đối với các trường hợp còn lại, Sở Nội vụ tỉnh An Giang cho đăng ký dự tuyển công chức năm 2018. Trường hợp thi tuyển công chức nhưng không trúng tuyển, UBND tỉnh sẽ ban hành quyết định thu hồi quyết định tuyển dụng trước đây.

Tuổi trẻ đồng hành với cải cách hành chính

Ngày 27-12, Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Tỉnh Đoàn Bạc Liêu tổ chức Hội thi “Tuổi trẻ - Công chức, viên chức tỉnh Bạc Liêu đồng hành với cải cách hành chính Nhà nước”.

Phó Giám đốc Sở Nội Vụ Ngô Công Hầu cho biết: Hội thi là dịp để chuyển tải các thông điệp, kêu gọi sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, nhân dân cùng chung tay tích cực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Hội thi cũng là dịp để công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên rèn luyện kỹ năng hoạt động công vụ, thể hiện và phát huy năng khiếu, sở trường của từng cá nhân, tập thể đơn vị; gặp gỡ, tăng cường giao lưu trao đổi kinh nghiệm công tác, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các cá nhân và tập thể, giữa các cơ quan, đơn vị với nhau. Đồng thời, hội thi góp phần cùng với chính quyền, địa phương tìm giải pháp tháo gỡ và giải quyết những bức xúc của người dân liên quan đến vấn đề cải cách hành chính.

10 đội dự thi đến từ các đơn vị trên địa bàn tỉnh trải qua 4 phần thi: Tiểu phẩm tuyên truyền, trắc nghiệm kiến thức, nét đẹp cán bộ công chức trẻ, sáng kiến hiến kế. Nội dung thi xoay quanh những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương, chấp hành kỷ luật, kỷ cương; quy chế văn hóa công sở. Các văn bản quy định về thủ tục cải cách hành chính, việc áp dụng và thực hiện các phong trào “3 trách nhiệm” do các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện gắn với việc thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Bạc Liêu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các giải pháp, sáng kiến, hiến kế trong công tác cải cách hành chính hiện nay.

Đội Công an tỉnh Bạc Liêu đã xuất sắc giành giải Nhất; Đoàn Khối các cơ quan tỉnh giành giải Nhì và giải Ba thuộc về huyện Vĩnh Lợi. Ban Tổ chức cũng trao giải Nhất phần thi Sáng kiến hiến kế cho đội Bưu điện tỉnh; giải Tiểu phẩm xuất sắc thuộc về đội huyện Đông Hải và thị xã Giá Rai; giải phần thi nét đẹp cán bộ, công chức xuất sắc cho huyện Vĩnh Lợi.

Cà Mau thực hiện tinh giản, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 26-12, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế của tỉnh đợt 1/2019.

Theo đó, trong số 350 cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế đợt này có 250 trường hợp hưởng chính sách về hưu trước tuổi, 100 trường hợp hưởng chính sách thôi việc ngay.

Tổng kinh phí cho việc tinh giản biên chế đợt 1/2019 tại tỉnh Cà Mau là hơn 32 tỷ đồng; trong đó, số tiền dành trợ cấp tính cho thời gian nghỉ hưu trước tuổi hơn 16,5 tỷ đồng; trợ cấp do có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội là hơn 7,3 tỷ đồng và trợ cấp do cán bộ, công chức, viên chức có hơn 20 năm đóng bảo hiểm xã hội là hơn 8,3 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Nội vụ thông báo đến các cơ quan, đơn vị có đối tượng tinh giản biên chế được biết. Sở Tài chính thẩm định và thông báo kinh phí chi trả các chế độ, chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế đợt 1/2019; đồng thời phối hợp Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về việc kiểm tra đối tượng tinh giản biên chế và việc tính toán chế độ chính sách, kinh phí thực hiện cho việc tinh giản đợt 1/2019 theo đúng quy định.

Bình Dương tổ chức thi tuyển, chọn cán bộ lãnh đạo sở có đủ phẩm chất, năng lực

Ngày 26-12, tại Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương đã khai mạc và tổ chức phần thi viết của Kỳ thi tuyển các chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

Bình Dương là một trong 22 địa phương và 14 bộ, ngành Trung ương được lựa chọn để chọn thực hiện thí điểm việc thi tuyển này. Thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức thi tuyển các chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tham gia thi tuyển, đối với chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có 2 thí sinh là ông Võ Thành Danh, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo và ông Nguyễn Văn Phong, Trưởng phòng Trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục đào tạo.

Đối với chức danh Phó Giám đốc Sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có 3 thí sinh: Ông Nguyễn Minh Xuân, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bà Văn Thị Thùy Trang, Trưởng ban Quản lý Di tích và Danh thắng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Lê Văn Thái, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đối với chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựng, có 2 thí sinh: Ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, Trưởng phòng phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng; ông Nguyễn Ngọc Văn, Trưởng phòng Kiến trúc quy hoạch, Sở Xây dựng. Kỳ thi được chia thành 2 phần gồm thi viết kiến thức chung vào ngày 26-12 và thi trình bày Đề án được tổ chức vào ngày 09-01-2019./.

Hồng Ngọc tổng hợp

Các tin khác

Video