Chủ Nhật, 26/5/2019
Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 26-11 đến ngày 02-12-2018
3/12/2018 21:58' Gửi bài này In bài này
Trao giải cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2018”.

Quy định mới về thi tuyển công chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15-3-2010 về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Cụ thể, thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi: Thi trắc nghiệm; thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Vòng 1 thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức không có điều kiện tổ chức thi trên máy vi tính thì thi trắc nghiệm trên giấy.

Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:

1- Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

2- Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1.

3- Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học thì người dự tuyển không phải thi tin học tại vòng 1.

Trường hợp tổ chức thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định nêu trên, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức tổ chức thi vòng 1 trên máy vi tính thì phải thông báo kết quả cho thí sinh được biết ngay sau khi làm bài thi trên máy vi tính; không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức tổ chức thi vòng 1 trên giấy thì việc chấm thi thực hiện như sau: Chậm nhất là 15 ngày sau ngày kết thúc thi vòng 1 phải hoàn thành việc chấm thi vòng 1; chậm nhất là 5 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1 phải công bố kết quả điểm thi để thí sinh dự thi biết và thông báo việc nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả điểm thi trên cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức.

Chậm nhất là 5 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phải thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2. Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức thi vòng 2.

Vòng 2 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. Nội dung thi kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Hình thức thi nghiệp vụ chuyên ngành là thi phỏng vấn hoặc thi viết. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định hình thức thi phỏng vấn hoặc thi viết. Trường hợp vòng 2 được tổ chức bằng hình thức phỏng vấn thì không thực hiện việc phúc khảo. Thang điểm (thi phỏng vấn hoặc thi viết) 100 điểm. Thời gian thi phỏng vấn 30 phút, thi viết 180 phút.

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau: Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên; có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

Nghị định 161/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15-01-2019.

Tập trung hoàn thiện thể chế phục vụ Chính phủ điện tử

Chiều 30-11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã chủ trì cuộc họp giao ban về công tác phối hợp giữa trong xây dựng Chính phủ điện tử.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông được Thủ tướng giao là 2 hạt nhân thực hiện xây dựng Chính phủ điện tử. Hằng tháng, 2 cơ quan họp giao ban dưới sự chủ trì của 2 Bộ trưởng để đánh giá những công việc đã triển khai và cùng nhau tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc.

Đánh giá khối lượng công việc mà 2 cơ quan phối hợp hoàn thành trong tháng 10 và 11 là khá nhiều, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh hoàn thiện thể chế phục vụ triển khai xây dựng Chính phủ điện tử là nhiệm vụ quan trọng nhất trong thời gian tới, trong đó cần sớm ban hành 2 Nghị định là Nghị định về kết nối, chia sẻ dữ liệu và Nghị định xác thực và định danh điện tử.

“Đối với định danh nên tập trung vào nhóm liên quan dịch vụ công trực tuyến. Những gì cần thiết thì phải làm trước”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Một nhiệm vụ trọng tâm nữa đó là vấn đề nền tảng, xây dựng khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới, trên cơ sở đó thiết kế chi tiết từng lĩnh vực để các Bộ, ngành, địa phương.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Văn phòng Chính phủ cũng có Kiến trúc Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ đang nghiên cứu, xây dựng theo xu hướng phát triển Chính phủ điện tử trên thế giới và cách mạng công nghiệp 4.0. Ngay sau khi Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0) được ban hành, Văn phòng Chính phủ sẽ cập nhật và ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn thông tin. “Muốn triển khai, thực hiện công việc gì thì vẫn phải bảo đảm an toàn thông tin”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Đồng tình với ý kiến của Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết 2 cơ quan cần chung tay, nỗ lực hơn nữa trong triển khai, phối hợp công tác, phát huy tối đa sự chủ động, sáng tạo của các thành viên; đồng thời giao thời hạn hoàn thành cho các nhiệm vụ đang chậm tiến độ.

Cũng trong cuộc họp, 2 Bộ trưởng đã chỉ định các thành viên của nhóm thể chế và nhóm giải pháp công nghệ của Tổ giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia.

Thủ tướng lưu ý Thanh Hóa 7 vấn đề

Sáng 28-11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng đã dẫn đầu đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng chuyển lời của Thủ tướng Chính phủ khen ngợi Thanh Hóa về 7 vấn đề như tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2018 đạt mức kỷ lục, đồng thời đề nghị tỉnh quan tâm hơn 7 nội dung, mà trước hết là siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, khắc phục triệt để hiện tượng “quan lộ thần tốc”. Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu:

Thứ nhất, củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, đặc biệt là cần khắc phục triệt để hiện tượng “quan lộ thần tốc” gây bức xúc trong thời gian vừa qua. Hiện tượng này đã được khắc phục nhưng phải thường xuyên kiểm tra, khắc phục tốt hơn.

Thứ hai, đề nghị tỉnh quyết liệt, sâu sắc hơn công tác cải cách hành chính, tránh đùn đẩy né tránh. Chỉ số cải cách hành chính của Thanh Hóa chưa ổn định, nhiều năm qua còn giảm bậc, trong khi cải cách tốt thì Thanh Hóa sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn. Trung tâm hành chính công đã đạt kết quả ban đầu, nhưng phải hoạt động hiệu quả hơn, tiến tới phải nhận, thẩm định, xét duyệt, trả hồ sơ toàn bộ trên nền điện tử.

Thứ ba, đẩy mạnh liên thông các thủ tục hành chính, trong đó thực hiện tốt Quyết định 1380 của Thủ tướng về việc phê duyệt "Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí".

Thứ tư, quan tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thu hút đầu tư mạnh hơn.

Thứ năm, quan tâm quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

Thứ sáu, chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý tài nguyên rừng, khoáng sản, quy hoạch.

Thứ bảy, đẩy nhanh tiến độ thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng cho biết tỉnh đã quyết định cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết so với quy định đối với tất cả các thủ tục hành chính; cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết so với quy định với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017...

Đặc biệt, từ giữa năm 2017, Chủ tịch tỉnh tiếp doanh nghiệp hằng tháng, thay vì mỗi năm một lần như trước đây. ‘Công việc của doanh nghiệp là hằng ngày, nên Chủ tịch tỉnh phải dành thời gian tiếp, không để công việc chậm. Sở nào, huyện nào trục trặc thì chúng tôi giải quyết ngay”, Chủ tịch Nguyễn Đình Xứng nói.

Chủ tịch Nguyễn Đình Xứng cũng cho biết vừa qua qua thanh tra đã kỷ luật hàng loạt cán bộ, trong đó có hai Chủ tịch huyện đương chức. Ban hành các quy định để hạn chế việc tùy tiện bổ nhiệm, như mỗi phòng có tối đa bao nhiêu cấp phó, mỗi sở, huyện có tổng cộng bao nhiêu phó trưởng phòng...

Tinh gọn bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập ở Cần Thơ

Mục tiêu đến năm 2020, thành phố Cần Thơ hoàn tất sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn nhân sự gắn với cơ cấu lại, giảm chi thường xuyên, góp phần cải cách chính sách tiền lương. Đó là nội dung chính tại hội nghị "Triển khai Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính công", do UBND thành phố Cần Thơ tổ chức ngày 30-11.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Duy Bình cho biết: Đối với cơ quan hành chính cấp thành phố, kiện toàn tổ chức bộ máy của 22 cơ quan, tổ chức hành chính theo hướng giảm 42 đầu mối bên trong (giảm 3 chi cục, 36 phòng thuộc cơ quan hành chính cấp thành phố và 3 phòng thuộc chi cục).

Cụ thể: Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Ngoại vụ giảm 1 đầu mối. Sở Tư pháp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra thành phố, Ban Dân tộc giảm 2 đầu mối. Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ giảm 3 đầu mối. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế giảm 5 đầu mối.

Đối với hệ thống chính trị cơ sở, thực hiện thí điểm kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu: Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND tại huyện Cờ Đỏ và 19 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố; thí điểm Trưởng Ban Tổ chức cấp ủy kiêm Trưởng phòng Nội vụ tại 2 huyện Phong Điền, Vĩnh Thạnh. Đối với các đơn vị sự nghiệp công, ở quy mô cấp thành phố, giảm 37 đơn vị, 22 trạm và liên trạm, 3 phòng thuộc Trung tâm; quy mô cấp huyện, giảm 61 đơn vị và 62 điểm trường.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Võ Thành Thống cho biết: Việc tinh gọn bộ máy giúp cắt giảm những bộ phận, đơn vị có chức năng tương tự, sử dụng tối đa nguồn nhân lực, giảm gánh nặng ngân sách nhà nước. Đồng thời, chính sách tiền lương sẽ được cải thiện trên tinh thần nâng cao thu nhập, đảm bảo đời sống cho công nhân viên chức. Tuy nhiên, quá trình thực hiện tinh giảm cần cân nhắc kỹ lưỡng, tránh thiệt thòi, bức xúc cho người lao động. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện không nên thực hiện việc sáp nhập, ghép các đơn vị một cách cơ học, mà cần thấu tình đạt lý. Trong lĩnh vực giáo dục lại càng cần thận trọng. Đơn cử như việc sáp nhập Cao đẳng Cần Thơ và Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ, với lý do hai cơ sở đào tạo này có nhiều ngành giống nhau cũng cần được nghiên cứu, cân nhắc kỹ hơn, đảm bảo quyền lợi tối đa cho nhà trường, giảng viên, học viên và địa phương.

6 tập thể, 4 cá nhân giành giải “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2018”

Ngày 30-11, cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2018” đã chính thức khép lại với giải Nhất thuộc về nhóm tác giả đến từ Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk, với sáng kiến, giải pháp “Đẩy mạnh cải cách hành chính qua triển khai động viên doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”.

Ban tổ chức cũng trao 6 giải Nhì, Ba, Khuyến khích cho 6 tập thể và 4 giải Khuyến khích cho 4 cá nhân đạt giải. Cuộc thi do Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, Tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp tổ chức.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk Hoàng Mạnh Hùng, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, mặc dù chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh Đắk Lắk tăng 1,9 điểm so với năm 2016, đứng đầu 5 tỉnh Tây Nguyên, song so với cả nước, Đắk Lắk xếp hạng 43/63 tỉnh, thành. Do đó, cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2018” được xem là kênh tuyên truyền hiệu quả đến các tầng lớp nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; đồng thời phát huy tính năng động, sáng tạo, dám làm, dám đề xuất ý tưởng, sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Sau gần 5 tháng phát động, cuộc thi nhận được 60 sáng kiến, giải pháp tham gia dự thi. Trải qua vòng sơ loại, Ban tổ chức và Ban giám khảo đã lựa chọn 6 sáng kiến, giải pháp của các tập thể và 4 sáng kiến, giải pháp của các cá nhân để tham gia thuyết trình tại vòng chung kết. Các sáng kiến, giải pháp tham dự cuộc thi được đánh giá có tính sáng tạo, thiết thực, đã cắt giảm các quy trình, chi phí thực hiện thủ tục hành chính, tháo gỡ các vướng mắc trong thực thi công vụ hiện nay và sát với thực tiễn nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức.

Theo bà H’Yim Kđok, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đây là lần đầu tiên tỉnh tổ chức cuộc thi tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính và đã thu hút được đa dạng các thành phần tham gia, từ cán bộ công chức, viên chức ở trường học, đến cấp xã, huyện, tỉnh và các ngành nghề.... Cuộc thi đã cơ bản đáp ứng được mong muốn tìm kiếm những sáng kiến, giải pháp mới, chất lượng, áp dụng được trong thực tiễn để góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn./.

Minh Huệ tổng hợp

Video