Thứ Năm, 22/8/2019
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường: Đổi mới phương thức hoạt động, lấy người lao động làm trung tâm
24/9/2018 9:23' Gửi bài này In bài này
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp xúc công nhân, người lao động. Ảnh minh họa.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường đã trả lời phỏng vấn về những thành tựu nổi bật đã đạt được cũng như phương hướng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn trong thời gian tới.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật mà tổ chức Công đoàn đã đạt được trong những năm qua?

Đồng chí Bùi Văn Cường: Trong 5 năm qua, Công đoàn Việt Nam tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn nhận được sự quan tâm sát sao của Đảng, Nhà nước; vị thế của tổ chức Công đoàn Việt Nam được khẳng định.

Đảng đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW (khóa XII) về hội nhập quốc tế trong đó có những chủ trương, quan điểm rõ nét về tổ chức Công đoàn Việt Nam, “tạo nguồn lực đủ mạnh để Công đoàn Việt Nam hoạt động”. Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 52-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất.

Bên cạnh đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước như Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã giành thời gian làm việc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, động viên, khích lệ, thăm tặng quà công nhân viên chức lao động và chỉ đạo sâu sát nhiều nội dung công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Một thành tựu quan trọng là kể từ năm 2016, với đề xuất của Tổng Liên đoàn, hoạt động gặp gỡ, đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với công nhân lao động đã trở thành công tác định kỳ hằng năm. Đến nay, qua 3 cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Chính phủ với công nhân, nhiều chủ trương, chính sách, những kiến nghị, đề xuất thiết thực của đoàn viên, người lao động được Chính phủ quan tâm chỉ đạo quyết liệt, góp phần tăng cường lòng tin và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân.

Những năm qua, tổ chức Công đoàn đã có nhiều đột phá, đổi mới công tác chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trương mới, thể hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia xây dựng, hoàn thiện nhiều chính sách, pháp luật liên quan mật thiết đến người lao động.

Các cấp công đoàn đã tích cực tham gia với chính quyền, cơ quan chuyên môn đồng cấp trong xây dựng cơ chế, chính sách; quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; ký kết được 27.866 bản thỏa ước lao động tập thể; 30.641 cuộc đối thoại định kỳ trong đó có 3.101 cuộc đối thoại đột xuất...

Với phương châm “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”, từng bước tạo lợi thế khác biệt cho đoàn viên, Chương trình phúc lợi đoàn viên đã được triển khai ở các cấp Công đoàn với 1.157 đối tác là các tập đoàn, tổng công ty và các doanh nghiệp để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho đoàn viên và người lao động với giá ưu đãi, góp phần tăng thêm lợi ích của trên 1,7 triệu lượt đoàn viên với số tiền 526 tỷ đồng. Chương trình “Tết Sum vầy” được triển khai từ năm 2015 và không ngừng phát triển. Hơn 8 triệu lượt đoàn viên, người lao động đã được hưởng lợi từ Chương trình này với tổng số tiền hơn 8.500 tỷ đồng. Chương trình "Mái ấm Công đoàn” đã trở thành Chương trình có ý nghĩa nhân văn to lớn. Trong 5 năm qua, trên 20 nghìn gia đình đoàn viên nghèo đã được xây dựng nhà mới hoặc sửa chữa nhà ở với tổng số tiền hơn 500 tỷ đồng...

Đặc biệt, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất” mở ra những điều kiện mới để tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa tổ chức Công đoàn và đoàn viên, trực tiếp tham gia giải quyết các nhu cầu cấp thiết về: nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, trung tâm văn hóa, tư vấn pháp luật, chăm sóc y tế, cơ sở vật chất về thể dục, thể thao,... Dự kiến, Tháng Công nhân năm 2019 sẽ bàn giao 300 căn hộ đầu tiên cho công nhân lao động.

Tổng Liên đoàn đã triển khai đổi thẻ đoàn viên, áp dụng mô hình thẻ đoàn viên tích hợp với thẻ tín dụng, tích điểm hưởng ưu đãi trong tiêu dùng. Đến nay, Tổng Liên đoàn đã phát hành được hơn 12.500 thẻ đoàn viên liên kết. Bên cạnh đó, những chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích đoàn viên, người lao động của tổ chức Công đoàn đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động phát triển. Hưởng ứng phong trào thi đua lao động sáng tạo do Tổng Liên đoàn phát động, 5 năm qua, gần 1,25 triệu lượt cán bộ quản lý, kỹ sư, công nhân lao động đã có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất, làm lợi hàng trăm ngàn tỷ đồng.

Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết những phương hướng, giải pháp trong nhiệm kỳ 2018-2023 nhằm nâng cao chất lượng của tổ chức Công đoàn?

Đồng chí Bùi Văn Cường: Mục tiêu tổng quát công tác Công đoàn và phong trào công nhân, lao động giai đoạn 2018 - 2023 là “Nâng cao hiệu quả nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, thiết thực chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động; xây dựng đội ngũ công nhân, người lao động yêu nước, trách nhiệm xã hội, có đời sống cao, tay nghề giỏi, việc làm bền vững; tập hợp, thu hút đông đảo người lao động vào Công đoàn Việt Nam. Xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần phát triển kinh tế nhanh, bền vững, sớm đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đã nêu, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả 3 khâu đột phá: Đổi mới phương thức hoạt động, chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện bảo vệ người lao động; Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; Xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Công đoàn Việt Nam sẽ tập trung vào những nhóm nhiệm vụ: Phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn; Đổi mới cơ chế hoạt động xã hội của Công đoàn theo hướng góp phần đảm bảo quyền an sinh xã hội. Các cấp Công đoàn nâng cao năng lực đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động, cán bộ công đoàn; chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Tổ chức Công đoàn tiến hành thường xuyên, đồng bộ, chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho người lao động. Các cấp Công đoàn tham gia xây dựng môi trường văn hóa tích cực trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu công nghiệp; đời sống tinh thần lành mạnh cho người lao động.

Hoạt động của tổ chức Công đoàn thời gian tới sẽ tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở gắn liền với việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn. Công tác đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đẩy mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao; chủ động hội nhập quốc tế; nâng cao vị thế và khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam; phát huy hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế hỗ trợ cho hoạt động công đoàn.

Đặc biệt, các cấp Công đoàn đổi mới phương thức hoạt động và tổ chức thực hiện theo hướng lấy người lao động làm trung tâm; hoạt động chủ yếu ở cơ sở; công đoàn cấp trên phục vụ công đoàn cấp dưới; phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh...

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những điểm mới của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII?

Đồng chí Bùi Văn Cường: Điểm mới lần này là Đại hội sẽ diễn ra 12 trung tâm thảo luận bàn, quyết sách những vấn đề lớn của tổ chức Công đoàn.

Bên cạnh đó, điểm nhấn trong khuôn khổ Đại hội là việc Thủ tướng Chính phủ và đại biểu sẽ tham gia Diễn đàn “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước”.

Một trong những điểm mới trong công tác tổ chức Đại hội là ứng dụng công nghệ thông tin để cung cấp tài liệu, điều hành Đại hội. Đại biểu sẽ sử dụng máy tính bảng để nghiên cứu các nội dung, chương trình Đại hội và nhận thông báo của Ban tổ chức Đại hội.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí./.

Theo: TTXVN

Video