Chủ Nhật, 17/2/2019
Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 18 đến ngày 24-6-2018
25/6/2018 20:0' Gửi bài này In bài này
Một công dân đến làm thủ tục nhập hộ khẩu tại phòng chuyên môn của UBND xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa ký quyết định 743/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Cụ thể, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, thay thế Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng, do yêu cầu nhiệm vụ công tác của Bộ Xây dựng.

Theo Quyết định 442/QĐ-TTg ngày 28-3-2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp quan trọng để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Chính phủ; cho ý kiến về chương trình, kế hoạch cải cách hành chính dài hạn và hằng năm do Bộ Nội vụ trình Chính phủ.

Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; xem xét nội dung các đề án, dự án quan trọng về cải cách hành chính của Chính phủ, các dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ có nội dung chủ yếu liên quan đến cải cách hành chính trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ; các nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác cải cách hành chính; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác cải cách hành chính.

Nâng cao chất lượng công tác soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 19-6, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo "Giải pháp nâng cao chất lượng công tác soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật và tiêu chí đánh giá chất lượng công tác soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của bộ, ngành, địa phương".

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác soạn thảo văn bản còn tồn tại một số hạn chế như kỹ năng của cán bộ tham gia công tác soạn thảo còn yếu, chưa được đào tạo bài bản về kỹ thuật lập pháp. Việc lấy ý kiến nhân dân, lấy ý kiến đối tượng tác động, đặc biệt tổng hợp và tiếp thu ý kiến còn hình thức, ảnh hưởng đến chất lượng dự thảo văn bản. Ngoài ra, sự phối kết hợp giữa các bộ, ngành với nhau trong công tác xây dựng pháp luật chưa chặt chẽ...

Theo Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp Võ Văn Tuyển, trong năm 2017, các bộ, cơ quan ngang bộ đã kiểm tra 10.772 văn bản quy phạm pháp luật, các địa phương kiểm tra được 17.084 văn bản; phát hiện hơn 1.200 văn bản trái pháp luật về thẩm quyền ban hành và nội dung, trên 3.000 văn bản sai sót về căn cứ pháp lý, thể thức, kỹ thuật trình bày.

Nguyên nhân của tình trạng này là do trình độ của cán bộ tham mưu ban hành văn bản của một số cơ quan còn hạn chế, nhiều đề xuất ban hành không xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, không phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam. Bên cạnh đó, các bộ, ngành chưa thực hiện nghiêm một số quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về trình tự, thủ tục xây dựng đặc biệt là việc đánh giá tác động, khảo sát, tổng kết thực tiễn; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm chưa kịp thời...

Từ thực tế này, để nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tới, Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Võ Văn Tuyển cho rằng cần quan tâm đúng mức đến nguồn nhân lực trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, coi đây là khâu then chốt; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật.

Các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các quy định về ban hành văn bản, kịp thời xử lý những cơ quan, cá nhân liên quan đến việc ban hành văn bản trái luật; tăng cường cơ chế phối hợp giữa cơ quan, tổ chức trong quá trình xây dựng và ban hành văn bản; tăng cường cơ chế kiểm soát trước đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát sau đối với văn bản quy phạm pháp luật.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi những hạn chế, tồn tại của công tác soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; phân tích, làm rõ các tiêu chí đánh giá chất lượng công tác soạn thảo văn bản của bộ, ngành, địa phương đồng thời đề xuất nhiều biện pháp thiết thực để nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới.

Mặt trận Tổ quốc lần đầu tiên thi tuyển lãnh đạo cấp vụ

Ngày 19-6, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khai mạc Kỳ thi tuyển chọn chức danh lãnh đạo quản lý cấp vụ năm 2018, với chức danh Phó Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật.

Đây là lần đầu tiên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý theo chủ trương về đổi mới phương pháp tuyển chọn cán bộ lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng của Bộ Chính trị.

Phát biểu khai mạc kỳ thi tuyển, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển cho biết: Việc thi tuyển đối với cán bộ lãnh đạo cấp vụ là một chủ trương mới thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, thực hiện chung cho nhiều cơ quan ở Trung ương cũng như địa phương, trong đó có Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Triển khai chủ trương này, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chỉ đạo xây dựng Đề án 01, Đề án 11; Ban hành Kế hoạch số 520 về việc thành lập Hội đồng và tổ chức thi tuyển cán bộ lãnh đạo cấp vụ.

Hội đồng đã bám sát chỉ đạo của Đảng đoàn và Ban Thường trực thành lập Hội đồng thi, tham mưu để ban hành quy chế. Đồng thời, Hội đồng đã xét duyệt chặt chẽ điều kiện về hồ sơ, cơ sở vật chất, hướng dẫn cho thí sinh chuẩn bị các nội dung tài liệu, hồ sơ liên quan theo quy định của quy chế thi tuyển.

Tại kỳ thi, thí sinh sẽ bốc thăm thứ tự bảo vệ đề án của mình; trình bày đề án bằng công cụ trình chiếu, sau phần trình bày sẽ trả lời câu hỏi của Hội đồng.

Bộ Tư pháp đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng

Theo Bộ Tư pháp, việc thí điểm thi tuyển nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của đơn vị có vị trí thi tuyển, góp phần hoàn thành ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 1297/QĐ-BTP phê duyệt Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2018”.

Bộ Tư pháp cho biết, căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15-3-2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12-4-2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16-8-2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Thông báo Kết luận số 202-TB/TW ngày 26-5-2015 của Bộ Chính trị về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”; Công văn số 2424/BNV-CCVC ngày 09-5-2017 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng và các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với các vị trí thi tuyển, Bộ Tư pháp xây dựng Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng tại một số đơn vị thuộc Bộ năm 2018.

Theo đó, Bộ Tư pháp sẽ tổ chức thi tuyển Phó Giám đốc Học viện Tư pháp (phụ trách công tác bồi dưỡng cán bộ, thông tin, thư viện, tư vấn pháp luật và quản trị); Phó Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phó Chánh Văn phòng thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự; Trưởng Bộ môn ngoại ngữ và Phó trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế toán thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn và đang công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn.

Tại phần thi viết, người dự tuyển sẽ thi kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định trong thời gian 180 phút.

Tại phần thi trình bày Đề án, người dự tuyển có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100) được tham gia phần thi trình bày đề án.

Nội dung thi tập trung vào việc đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo, trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự.

Thời gian trình bày đề án tối đa 45 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn đề án từ 60 - 90 phút; thời gian trả lời mỗi câu hỏi chất vấn không quá 5 phút.

Bộ Tư pháp khẳng định, việc thí điểm thi tuyển nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của đơn vị có vị trí thi tuyển, góp phần hoàn thành ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp. Đồng thời tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Bình Định: Thực hiện cải cách hành chính ở các địa phương còn nhiều hạn chế, bất cập

Tỉnh Bình Định đã thành lập đoàn kiểm tra cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính tại một số xã thuộc 3 huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tây Sơn. Qua kiểm tra cho thấy, công tác cải cách hành chính vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, cần có giải pháp căn cơ để tháo gỡ.

Thực tế ở một số địa phương cho thấy, còn nhiều cán bộ chủ chốt cấp xã nhận thức chưa đầy đủ về công tác cải cách hành chính, cho rằng, cải cách hành chính chỉ là việc rút gọn, làm đơn giản hóa các loại văn bản, thủ tục hành chính nhưng lại không nắm được hết công tác cải cách hành chính được triển khai với 6 nội dung cơ bản, gồm: cải cách thủ tục hành chính; thể chế; tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách, đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Việc đơn giản hóa các văn bản, thủ tục hành chính cũng như cắt bỏ, giảm các loại phí, lệ phí không cần thiết; minh bạch, công khai thủ tục chỉ là một trong những mục tiêu thuộc nội dung “Cải cách thủ tục hành chính”.

Những hạn chế này do nhiều nguyên nhân nhưng theo Phó trưởng đoàn kiểm tra, Giám đốc Sở Tài chính Lê Hoàng Nghi, nguyên nhân chủ yếu nhất là lãnh đạo cấp huyện thiếu sâu sát, không quan tâm kiểm tra, chỉ đạo cấp xã dẫn đến có nơi thờ ơ với công tác cải cách hành chính trong thời gian dài; việc khắc phục hạn chế, tồn tại sau thanh tra, kiểm tra còn rất chậm, từ đó ảnh hưởng đến kết quả chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Sau đợt kiểm tra này, đoàn kiểm tra sẽ báo cáo kết quả cụ thể với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính.

Ông Trần Kim Kha, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng đoàn kiểm tra, cho rằng: “Cùng một quy trình nhưng có nơi làm tốt, có nơi làm kém. Điều này cho thấy, vấn đề con người mang yếu tố quyết định. Vì vậy, muốn cải cách hành chính hiệu quả, trước hết phải cải cách, thay đổi tư duy, lề lối làm việc của cán bộ làm công việc liên quan đến thủ tục hành chính. Đồng thời thực hiện kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm để làm gương”.

Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đoàn kiểm tra kiến nghị từ cấp huyện đến cấp xã, cần đổi mới phương pháp, cách thức chỉ đạo, điều hành gắn với thường xuyên kiểm tra đôn đốc, nâng cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo trong phối hợp xử lý các nội dung liên quan. Cán bộ cần thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót, đùn đẩy trách nhiệm. Kiên quyết xử lý, thay thế, chuyển đổi vị trí công tác những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, năng lực công tác hạn chế không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, có biểu hiện gây phiền hà sách nhiễu doanh nghiệp, người dân…./.

Hồng Ngọc tổng hợp

Video