Thứ Năm, 24/1/2019
Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 30-4 đến ngày 06-5-2018
7/5/2018 21:17' Gửi bài này In bài này
Ảnh minh họa.

Sáp nhập sở - không phải là phép cộng cơ học

Trao đổi về nội dung dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến rộng rãi, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường cho biết, đây là vấn đề khá "đụng chạm" nên trong thực tế triển khai chắc sẽ gặp vướng mắc, nhất là về con người, khi sắp xếp sẽ tinh gọn bộ máy, giảm biên chế.

Theo Thứ trưởng Triệu Văn Cường, Bộ Nội vụ đưa ra nhiều phương án khác nhau, dựa vào tình hình thực tế của các tỉnh, bộ, ngành khác nhau để triển khai sao cho phù hợp và việc này được thực hiện theo lộ trình. Các địa phương cũng có nhiều ý kiến khác nhau nhưng tựu chung là ủng hộ việc sắp xếp các sở. Nếu được triển khai, sẽ tác động rất tốt đến bộ máy hành chính hiện nay. Những thay đổi mà Bộ Nội vụ đưa ra đều đóng góp nhiều lợi ích cho sự phát triển của đất nước.

Nói về việc sắp xếp bộ máy cấp bộ sau khi thực hiện ở cấp sở, ông Triệu Văn Cường cho biết, Bộ đang tiếp tục tham khảo và xin ý kiến để có lộ trình cụ thể, mục đích là để công việc tốt hơn.

Liên quan đến dự thảo Nghị định, ông Phạm Văn Tỏ, Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương đồng tình với quy định sở có từ 6 đầu mối tổ chức trở lên có không quá 3 phó giám đốc, dưới 6 đầu mối tổ chức có không quá 2 phó giám đốc (trừ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh). Về cơ cấu các sở “cứng” và sở “mềm”, ông Phạm Văn Tỏ cho biết, cơ bản thống nhất với phương án của Bộ Nội vụ, tuy nhiên với sở chuyên môn thì nên thống nhất trong cả nước. “Nếu để cho các địa phương dẫn đến tùy tiện, mang ý chí chủ quan, vấn đề này phải nghiên cứu hết sức khách quan… Nên quy định cứng để có tính minh bạch hơn”, ông Phạm Văn Tỏ nói.

Về số lượng phòng, ông cho rằng cũng nên quy định cứng để địa phương áp dụng cho thuận lợi. “Để kiểm soát quyền lực, nên có chính sách minh bạch. Chính sách minh bạch thì kiểm soát quyền lực mới thuận lợi. Nếu không họ sẽ dễ lợi dụng tùy tiện”, Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương cho hay.

Theo ông, từ trước đến nay không có quy định bao nhiêu nhân viên thì có một lãnh đạo nên mới có chuyện bổ nhiệm không có cơ sở, lãnh đạo nhiều hơn nhân viên, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo để xuống làm việc với cơ sở, doanh nghiệp, người dân cho thuận lợi. Việc quy định cứng như dự thảo Nghị định sẽ giải quyết được tình trạng này, minh bạch hơn, kiểm soát quyền lực tốt hơn, không lợi dụng được. Khi thực hiện quy định mới, số lượng cấp phó sẽ dôi dư. Theo quy định của Trung ương, số này sẽ được bảo lưu, tối đa 3 năm phải sắp xếp hết.

Ông Phạm Văn Tỏ cũng cho rằng khi sáp nhập, chức danh lãnh đạo thủ trưởng các đơn vị sẽ dôi dư. Với đối tượng này, có thể giải quyết nghỉ sớm theo Nghị định 108 về tinh giản biên chế, sắp xếp điều chuyển công việc cho hợp lý. Để chọn được một giám đốc sở sau sáp nhập thì bên cạnh việc xem xét năng lực, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của họ trong thời gian giữ cương vị lãnh đạo trước đây, cần thực hiện cơ chế thi tuyển để đánh giá chương trình hành động của ứng cử viên này, có như vậy mới đảm bảo khả năng điều hành đơn vị mới tốt hơn.

Trà Vinh nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công

Tỉnh Trà Vinh đang tập trung các giải pháp để nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Tỉnh đặt mục tiêu trong năm 2018, các chỉ số nội dung tham gia của người dân ở cấp cơ sở, trách nhiệm giải trình với người dân, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, thủ tục hành chính công và cung ứng dịch vụ công thuộc nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm số cao nhất.

Theo đó, để nâng điểm chỉ số nội dung tham gia của người dân ở cấp cơ sở, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Đồng Văn Lâm yêu cầu UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, cơ quan, tổ chức thực hiện tốt Pháp lệnh thực hiện dân chủ; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân… Các địa phương lưu ý, khi huy động sự đóng góp của người dân cho việc tu sửa, xây dựng mới công trình công cộng trên địa bàn phải dựa theo nguyên tắc tự nguyện, tuyệt đối không ép buộc; đồng thời có giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng hoạt động hiệu quả.

Về chỉ số nội dung trách nhiệm giải trình với người dân, các sở, ngành, UBND các địa phương thực hiện tốt quy chế tiếp xúc, đối thoại giữa chính quyền với nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đối với chỉ số nội dung kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan giúp UBND tỉnh nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tăng cường hỗ trợ thủ trưởng các sở, ngành, UBND các địa phương thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Đối với chỉ số nội dung thủ tục hành chính công, các đơn vị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng hẹn trả kết quả nhiều lần gây phiền hà cho nhân dân…

Riêng chỉ số nội dung công khai, minh bạch, mặc dù năm 2017 có cải thiện về điểm số so với năm 2016, nhưng Trà Vinh vẫn đứng ở nhóm các tỉnh, thành phố có điểm số thấp nhất trong cả nước. Do vậy, năm 2018, tỉnh cố gắng nâng điểm để chỉ số này vào nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm số trung bình thấp. Theo đó, UBND cấp xã phối hợp với các đơn vị liên quan công bố công khai về kết quả thu, chi ngân sách hàng năm, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định; lập danh sách hộ nghèo đảm bảo khách quan, dân chủ, đúng đối tượng…

Theo kết quả công bố mới đây, chỉ số PAPI năm 2017 của tỉnh Trà Vinh có sự cải thiện đáng kể, đạt 36,33 điểm, cao hơn 2,7 điểm so với năm 2016, nâng vị trí xếp hạng của tỉnh từ thứ hạng 59/63 năm 2016 lên thứ hạng 33/63 tỉnh, thành phố năm 2017 và xếp vị trí 8/13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, các chỉ số nội dung kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, thủ tục hành chính công và cung ứng dịch vụ công được xếp vào nhóm 16 tỉnh, thành phố có điểm số cao nhất cả nước. Điều này cho thấy người dân hài lòng hơn với dịch vụ hành chính được cung ứng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các lĩnh vực thủ tục hành chính mà chỉ số PAPI đo lường, gồm: Chứng thực, xác nhận, cấp giấy phép xây dựng, giấy phép chứng nhận quyền sử dụng đất và thủ tục hành chính liên quan đến nhân thân được thực hiện ở cấp xã.

Nghệ An rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính

Tỉnh Nghệ An đang triệt để thực hiện việc cải cách hành chính, yêu cầu các đơn vị, địa phương cắt giảm các thủ tục không cần thiết và rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Trong tháng 4-2018, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An rà soát cắt giảm thời gian giải quyết 4 thủ tục hành chính, gồm: Thủ tục cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế giảm 2 ngày; thủ tục cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế giảm 2 ngày; thủ tục cấp sửa đổi giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế giảm 2 ngày; thủ tục cấp gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế giảm 6 ngày.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cũng thực hiện rà soát thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội. Công an Nghệ An có kế hoạch đến nơi cư trú, bệnh viện, cơ sở y tế cấp chứng minh nhân dân miễn phí cho người cao tuổi, người tật nguyền, thân nhân và người có công với cách mạng, nhằm giảm đi lại cho các đối tượng này.

Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cũng thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, giải quyết nhanh các thủ tục cho người dân, doanh nghiệp. Cụ thể như Công an Nghệ An đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để lắp đặt hệ thống truyền hình giao ban trực tuyến tại trụ sở công an 21 huyện, thành, thị và hệ thống camera giám sát, hệ thống điện tử đánh giá mức độ hài lòng của nhân dân khi thực hiện thủ tục hành chính tại 24 bộ phận một cửa.

Sở Xây dựng Nghệ An cung cấp thêm 3 dịch vụ công trực tuyến về cấp phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu. Sở Giao thông Vận tải thí điểm cấp Giấy phép lái xe mô tô, xe máy cho học viên đạt ngay sau khi sát hạch và hoàn thiện, đưa phần mềm quản lý đào tạo, phần mềm thu phí vào hoạt động; thực hiện giảm thời gian giải quyết đối với một số thủ tục, trong đó thủ tục đổi giấy phép lái xe quy định 5 ngày, giảm còn 1,5 ngày.

Việc cải cách hành chính, cắt giảm các thủ tục không cần thiết và rút ngắn thời gian giải quyết cho người dân, doanh nghiệp đang đem lại nhiều lợi ích.

Nghệ An đang tiếp tục nhân rộng, thực hiện triệt để việc cải cách thủ tục hành chính. Trước mắt, trong tháng 5-2018, tỉnh phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Nghệ An triển khai tổ chức lấy ý kiến độc lập tại 7 cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm cải cách hành chính, để đánh giá mức độ thực hiện. Ngoài ra, tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cấp, đặc biệt là cơ chế liên thông trong lĩnh vực đầu tư. Cùng với đó, tỉnh triển khai các nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, vận hành hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và cung cấp dịch vụ công mức độ cao.

Bình Phước thực hiện tinh gọn bộ máy cấp huyện, thị

Ngày 03-5, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Ninh, Thị ủy Phước Long và Huyện ủy Phú Riềng về kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng.

Theo báo cáo thực hiện Nghị quyết 18 và 19 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Ninh đã thống nhất thực hiện theo quan điểm “bốn giảm, bốn tăng” của Tỉnh ủy. Bước đầu triển khai thực hiện đề án, ở huyện Lộc Ninh đã giảm 33 đầu mối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; giảm 11 chức danh cấp trưởng, 4 cấp phó và 167 viên chức.

Đến nay, thị xã Phước Long có đề án tinh gọn bộ máy nhà nước hướng tới hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cụ thể, đến tháng 6-2018 thị xã sẽ triển khai mô hình Bí thư kiểm trưởng thôn - khu phố đạt từ 50% khu phố trở lên; khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức hội nghề nghiệp, sắp sếp lại các chức danh cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường theo hướng tinh gọn, khi sáp nhập sắp xếp lại. Dự kiến số trưởng, phó phòng dư dôi sẽ là 23 vị trí.

Riêng đối với huyện Phú Riềng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thống nhất thành lập khối dân vận thuộc Huyện ủy trên cơ sở sáp nhập Ban dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Trước mắt, huyện tiến hành sáp nhập các đơn vị thuộc huyện quản lý gồm phòng Nội vụ, Lao động thương binh xã hội, Phòng văn hóa thông tin, Trung tâm văn hóa thể thao, Đài truyền thanh truyền hình... Ở cấp xã huyện thống nhất thực hiện mô hình Bí thư kiêm trưởng thôn, Bí thư Đảng ủy xã kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã ở những nơi có điều kiện.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi khẳng định: Việc thực hiện hai Nghị quyết 18 và 19 là cơ hội sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, hiệu quả cao; đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của các địa phương trong công tác chuẩn bị, xây dựng và triển khai thực hiện đề án. Với những đề án đã ban hành, các địa phương phải nghiêm túc thực hiện. Các địa phương cần nhanh chóng thực hiện nhất thể hóa đối với các chức danh Bí thư kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Trưởng Ban tổ chức kiêm Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị; hợp nhất nhằm giảm đầu mối các cơ quan chuyên môn, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Các địa phương cũng cần sớm xây dựng quy trình, tổ chức sáp nhập 3 văn phòng huyện - thị ủy, HĐND, UBND, ngừng việc tuyển dụng biên chế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sắp sếp, tinh gọn bộ máy trong thời gian tới.

Nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính

Ngày 03-5, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá, đề ra giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2018 và những năm tiếp theo.

Các đại biểu xác định, trong thời gian tới, các ngành, các cấp, các địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai Chương trình hành động của UBND tỉnh về nâng cao chỉ số PCI năm 2017 đến năm 2020; Nghị quyết số 19, Nghị quyết 35 của Chính phủ nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, minh bạch. Địa phương sớm hoàn thành và đưa vào hoạt động Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện, xã, liên thông thủ tục từ tỉnh xuống huyện, xã; tăng cường công tác hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua việc thành lập Văn phòng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị từ doanh nghiệp, hỗ trợ hồ sơ thủ tục khi doanh nghiệp cần. Tỉnh duy trì thường xuyên mô hình “cà phê doanh nhân”- nơi lãnh đạo tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp.

Tỉnh Bạc Liêu quan tâm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tại cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các cá nhân làm việc trực tiếp với nhà đầu tư, doanh nghiệp nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm, gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tỉnh tiếp tục tổ chức các buổi đối thoại với doanh nghiệp nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếp nhận phản ánh về những khó khăn trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về chỉ số PCI của tỉnh, các chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư…

Theo báo cáo, năm 2017, PCI của tỉnh Bạc Liêu xếp thứ 42/63 tỉnh, thành và xếp thứ 10 so với các tỉnh, thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đối với công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chỉ số PAPI, theo kết quả mới nhất năm 2017, Bạc Liêu vươn lên đứng thứ 7/63 tỉnh, thành. Điều này ghi nhận sự cải thiện chỉ số ở các lĩnh vực nội dung, gồm: Công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công và cung ứng dịch vụ công. Đặc biệt, chỉ số nội dung “kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” của tỉnh Bạc Liêu từ 5,8 điểm năm 2016 tăng lên 6,15 điểm năm 2017. Mức tăng này có ý nghĩa đối với tỉnh Bạc Liêu vì từ năm 2013, chỉ số này liên tục giảm qua các năm cho tới năm 2017 mới có dấu hiệu cải thiện.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung nhấn mạnh, dù hai chỉ số PCI, PAPI có hai nhóm đối tượng khác nhau song đều có điểm chung là nền hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, với sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp sẽ hài lòng với việc giải quyết thủ tục hành chính. Các sở, ban, ngành, địa phương cần quan tâm, phối hợp và thực hiện tốt việc cải thiện chỉ số PCI, PAPI, nhất là thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đất đai, phòng cháy, thuế, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân./.

Minh Huệ tổng hợp

Video