Thứ Ba, 26/3/2019
Hiệu quả từ việc đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong Đảng ở Thành phố Hồ Chí Minh
17/4/2018 16:55' Gửi bài này In bài này
Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính công tác của Đảng góp phần nâng cao hiệu lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy và tiết kiệm rất lớn chi phí hành chính trong Đảng - Nguồn: hcmcpv.org.vn

Những vướng mắc, bất cập

Trong những năm qua, tại nhiều hội nghị hoặc trong các văn bảo báo cáo của cấp dưới lên cấp trên thường chỉ ra những hạn chế, vướng mắc và vấn đề luôn được đề cập đến đó là việc triển khai chủ trương của cấp trên hầu hết “bị chậm so với kế hoạch đề ra”. Nguyên nhân được xác định là vì: tình trạng chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp trên xuống tới cấp cơ sở thường mất cả tháng trời, thậm chí vài ba tháng; cũng tương tự như vậy, các văn bản kiến nghị, đề xuất từ cấp cơ sở lên cấp trên cũng mất thời gian không kém.

Ngoài ra, thực tế cũng cho thấy, do thủ tục hành chính trong Đảng còn rườm rà, qua nhiều tầng nấc, nhiều cấp lãnh đạo. Ví dụ, một nghị quyết của cấp trên (nhất là cấp trung ương) sau khi được ban hành, triển khai đến các cấp ủy đảng thì phải qua trình tự các bước (từ cấp ủy tỉnh, thành, rồi đến quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, đảng ủy cấp trên cơ sở rồi đến cơ sở). Tiếp đó, ở mỗi cấp, sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của cấp trên thì tiến hành xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện rồi mới triển khai xuống cấp ủy đảng cấp dưới của mình. Cấp ủy đảng cấp dưới khi xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện ở cấp mình đều phải gắn với nội dung chương trình, kế hoạch của cấp ủy cấp trên để vận dụng vào thực tế ở cấp mình… Đó là những nguyên nhân làm cho việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở từng cấp ủy thiếu tính chủ động, sáng tạo, dẫn đến chậm tiến độ theo chủ trương của cấp trên.

Triển khai đồng bộ nhiều nội dung

Nhằm đẩy mạnh đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, ngày 03-4-2017, Thành ủy đã ban hanh Kế hoạch số 105-KH/TU về thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong Đảng bộ Thành phố giai đoạn 2017 - 2018 với các nhóm nội dung với yêu cầu cải cách hành chính gắn với nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan Đảng của Thành phố, đó là:

1. Đối với cải cách hành chính trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy: Tập trung đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền và xác định rõ trách nhiệm đối với các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan tham mưu giúp việc cho Thành ủy.

2. Trong công tác tổ chức, cán bộ: Tiến hành xây dựng, ban hành quy định về công tác cán bộ, công tác quản lý cán bộ; quy trình xử lý hồ sơ và thủ tục hành chính về công tác tổ chức cán bộ theo hướng tinh giản, hiệu quả, đồng bộ để sử dụng thống nhất trong toàn Đảng bộ Thành phố. Đẩy mạnh việc phân cấp ủy quyền cho cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy về một, một số hoặc toàn bộ nội dung công tác quản lý cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

3. Về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng: tiến hành sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, xem xét thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại kỷ luật của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy. Xây dựng, ban hành hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng từ cấp thành phố đến cơ sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cập nhật, theo dõi, xử lý đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh, kiến nghị gửi đến ủy ban kiểm tra Thành ủy; quản lý thông tin đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng bộ Thành phố. Đẩy mạnh việc ứng dụng phần mềm hệ thống thông tin chuyên ngành kiểm tra Đảng.

4. Đối với công tác xây dựng và ban hành văn kiện của các cấp ủy: Quy định rõ thời gian tối đa hoàn thành việc xử lý, giải quyết đối với từng loại kiến nghị, đề xuất, xin chủ trương của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc. Các văn bản của cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên chỉ gửi đúng một cơ quan cấp trên trực tiếp có trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết công việc; không đồng gửi cùng lúc hai hoặc nhiều cơ quan, không gửi vượt cấp, dưới cấp hoặc gửi cho những cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân khác.

5. Các ban Đảng thuộc Thành ủy thực hiện số hóa, công khai các văn bản quy định, hướng dẫn công tác không mật, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách trên mạng thông tin diện rộng của Đảng Lotus Notes 8.5 và Trang tin Điện tử Đảng bộ Thành phố để các tổ chức đảng và đảng viên thuận tiện khai thác, sử dụng trong công việc.

Những cách làm hay và kết quả khích lệ đáng ghi nhận

Thực tế cho thấy rằng, trong nhiều năm qua, công tác cải cách hành chính nói chung và đặc biệt là cải cách hành chính trong cơ quan Đảng ở Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng sau gần 1 năm triển khai thực hiện đã thu lại những kết quả đáng khích lệ.

Đánh giá về vấn đề này, đồng chí Thái Thị Bích Liên, Chánh Văn phòng Thành ủy cho biết: Trên tinh thần chỉ đạo của Thành ủy thông qua Kế hoạch số 105, trong năm 2017, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở, cơ sở trực thuộc Thành ủy, các ban Thành ủy, Văn phòng Thành ủy đã thực hiện nghiêm về cải cách thủ tục hành chính trong Đảng và ứng dụng công nghệ thông tin. Vì vậy, chỉ mới sau gần một năm triển khai đã có một số địa phương đưa ra cách làm sáng tạo, hiệu quả, điển hình như: Tại Quận ủy quận 2 thực hiện phương thức gửi thư mời họp qua tin nhắn SMS; Quận ủy quận 3 tiến hành rà soát 37 đầu việc, cắt giảm thời gian giải quyết công việc khoảng 57% thời gian so với trước đó.

Hay tại quận 6, từ khi triển khai thực hiện chủ trương đến nay, thông qua phần mềm Lotus Note 8.5 (Mạng thông tin diện rộng Thành ủy), việc gửi, nhận văn bản qua ứng dụng dịch vụ này rất thuận tiện. Gần 1 năm qua, quận 6 đã nhận 400 tệp văn bản đến, hơn 300 tệp văn bản đi trên ứng dụng “gửi, nhận văn bản”; đồng thời xử lý được hơn 4.600 tệp công văn đến và phát hành hơn 1.800 tệp công văn đi trên ứng dụng “xử lý công văn”. Nhận định về tiện ích trên, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 6 cho biết: việc cài đặt bộ ứng dụng xử lý văn bản đến, đi và gửi nhận văn bản đã giúp các quy trình được thực hiện khép kín, khoa học và hiệu quả; tiết kiệm được thời gian, văn phòng phẩm, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận.

Ngoài ra, điểm được nhiều đơn vị, địa phương ghi nhận nữa đó là, hệ thống Lotus Note 8.5 đã hỗ trợ tốt cho công tác tham mưu phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy quận, nhất là trong lập sổ điện tử công văn đi, đến, giúp thuận tiện, nhanh chóng tra cứu tìm tài liệu, khai thác sử dụng tài liệu nhưng vẫn bảo đảm được tính an toàn trong hệ thống mạng nội bộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được đáng ghi nhận đó, tại Hội nghị giao ban chuyên đề về cải cách thủ tục hành chính trong Đảng của Đảng bộ Thành phố vào đầu tháng 3-2018, nhiều ý kiến từ các đại biểu đã đánh giá một cách khách quan để chỉ ra một số tồn tại, hạn chế khi thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong Đảng của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là, tâm lý sức ì quán tính trong thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc của Đảng hàng ngày; quy trình, thủ tục ban hành văn bản ở một số lĩnh vực chưa bảo đảm tính khoa học, chưa có sự thống nhất; ở một số đơn vị, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng đều, chưa đạt yêu cầu đề ra.

Để thủ tục hành chính trong Đảng nhanh, thuận lợi và hiệu quả

Đó là một trong những phương hướng cơ bản của giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trong Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh thời gian tới. Theo đó, riêng trong năm 2018, Thành phố sẽ tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục rà soát lại các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn, qua đó xác định rõ hiệu lực thi hành của từng văn bản, khi cần thiết thì bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Theo kế hoạch, đối với công tác tổ chức cán bộ trong năm tới, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ đẩy mạnh cải tiến quy trình, thủ tục và việc phối hợp thẩm định về công tác cán bộ giữa các cơ quan tham mưu để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác cán bộ của Thành phố. Đồng thời, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ xây dựng, triển khai sử dụng phần mềm quản lý cán bộ để vừa thực hiện công tác quản lý, vừa khai thác, sử dụng thông tin cán bộ để phục vụ việc tra cứu, xây dựng các báo cáo, thống kê, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng bảo đảm được tiến độ, nội dung yêu cầu công tác chuyên môn và báo cáo cấp có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Khẳng định về những thành quả đạt được trong công tác cải cách thủ tục hành chính nói chung, đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Mặc dù công tác cải cách hành chính trong cơ quan Đảng ở Thành phố mới triển khai được một năm, nhưng về cơ bản đã đem lại nhiều kết quả khích lệ đáng ghi nhận. Với quyết tâm không để các thủ tục hành chính cản trở sự phát triển, Thành phố sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, quy hoạch, cung cấp dịch vụ tiện ích cho người dân và doanh nghiệp tốt hơn, hướng tới xây dựng đô thị thông minh. Riêng đối với công tác cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, ban thường vụ cấp ủy các cấp trực thuộc Thành ủy phải quan tâm thực hiện tốt công tác này. Theo đó, phải triệt để vận dụng nghiêm túc Kết luận số 82-KL/TW, ngày 16-8-2010, của Bộ Chính trị về cải cách hành chính trong Đảng, nhất là các đơn vị phải nâng cao chất lượng các văn bản, bảo đảm đúng, trúng về nội dung, đúng thể thức; các tờ trình phải ngắn gọn, tập trung chính xác; khắc phục tình trạng các báo cáo dài, thiếu nhận định đánh giá. Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác cải cách thủ tục hành chính là tổ chức lại bộ máy, tổ chức lại hệ thống cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy cho phù hợp.

Cũng theo đồng chí Tất Thành Cang, các cơ quan Đảng trên toàn Thành phố cần quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là số hóa cơ sở dữ liệu (trừ văn bản mật có quy định riêng của Đảng) các văn bản được sử dụng thường xuyên và có thể truy xuất sử dụng thường xuyên. Để công tác thủ tục hành chính trong Đảng đạt hiệu quả thì nhất thiết đòi hỏi các cơ quan Đảng của Thành phố cần có một đội ngũ cán bộ, lực lượng tham mưu giúp việc phải có chuyên môn và chuyên môn hóa cao, vì vậy, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là yêu cầu cấp thiết. Qua đó, vừa góp phần nâng cao trình độ lãnh đạo của các đồng chí thường vụ, cấp ủy, triệt để tránh làm theo thói quen, cách làm cũ./.

Lâm Quân

Video