Thứ Ba, 26/3/2019
Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 09 đến ngày 15-4-2018)
16/4/2018 23:13' Gửi bài này In bài này

Ban Bí thư họp, cho ý kiến về kết quả 5 đoàn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Ngày 10-4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp, cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp kết quả 5 đoàn của Ban Bí thư kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng (Nghị quyết), gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp.

Thực hiện chương trình kiểm tra năm 2017 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 5 đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị tại 15 tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, gồm 10 tỉnh và 5 cơ quan Trung ương. 

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các ý kiến thảo luận tại phiên họp, Ban Bí thư cơ bản nhất trí với các kiến nghị, đề xuất của 5 đoàn kiểm tra về một số việc cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện. Theo đó, các tổ chức đảng được kiểm tra cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và đề ra biện pháp cụ thể khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm tra; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và thực hiện tinh giản biên chế.

Các tổ chức đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Quy định người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trực tiếp đối thoại với nhân dân và Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong việc tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đặc biệt, cần đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục cán bộ, đảng viên, nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là nhận diện, đấu tranh khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng. Các tổ chức đảng cần đổi mới nội dung và hình thức, nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm túc chế độ, nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng theo quy định.

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tăng cường kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị là hết sức cần thiết. Tổng Bí thư đánh giá cao sự cố gắng của 5 đoàn kiểm tra; từ kết quả đó, hiểu rõ tình hình thực hiện Nghị quyết, những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, kinh nghiệm rút ra và phương hướng phải làm sắp tới. Qua kiểm tra cho thấy thực tế công tác xây dựng Đảng đã được coi trọng hơn, việc triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 được tiến hành nghiêm túc, bài bản hơn và cơ bản theo đúng kế hoạch. Nhiều địa phương có cách làm sáng tạo, tiêu biểu là Trà Vinh đã cụ thể hóa 27 biểu hiện thành hơn 80 điểm để phổ biến, thực hiện, in thành sổ nhỏ bỏ túi, niêm yết ở nơi thường xuyên qua lại, qua đó ai cũng thấy cần thiết tự soi tự sửa. Tính công khai được chú ý nhiều hơn, đầy đủ hơn. Sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự quan tâm của người đứng đầu được tăng cường hơn. Ý thức đảng, tính đảng, đặc biệt ở các cơ quan chính quyền, đoàn thể được chú ý hơn. Các tổ chức đảng đã tập trung giải quyết những vấn đề tồn đọng, sửa chữa những khuyết điểm, xử lý sai phạm, vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước, cùng với giáo dục phòng ngừa, kết hợp cả xây và chống. Các sai phạm được thẳng thắn chỉ ra, được sửa chữa, khắc phục nhiều hơn, tác động vào việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Làm tốt công tác xây dựng đảng, phòng chống tiêu cực, suy thoái… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả năm 2017 và quý I/2018 đã chứng minh điều đó, kinh tế đất nước phát triển đi lên.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, mặt được là đã tạo thành phong trào toàn dân tham gia xây dựng Đảng, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những biểu hiện suy thoái. Công tác xây dựng Đảng được coi trọng hơn, ý thức toàn Đảng, toàn dân chăm lo xây dựng Đảng được nâng lên, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu, tất cả cùng vào cuộc. Vai trò, vị trí, uy tín của Đảng được nâng lên rõ rệt, thể hiện ở cả trong nước và trên trường quốc tế. Thực tế cho kinh nghiệm làm tốt hơn công tác xây dựng Đảng, kết hợp giữa xây và chống, xây là cơ bản, chống phải rất quyết liệt.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng chỉ rõ, sự chuyển biến chưa đồng bộ, toàn diện giữa các cấp, ngành, lĩnh vực, giữa trên và dưới. Việc học tập Nghị quyết, Chỉ thị còn qua loa hình thức, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình còn sơ sài; chưa phát huy hết vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc. Công tác tự kiểm tra còn yếu, tự phê bình và phê bình còn nể nang, né tránh; kiểm soát quyền lực chưa tốt. Tính công khai đã khá hơn nhiều, nhưng cần được tăng cường hơn nữa. Nội hàm tự diễn biến, tự chuyển hóa về tư tưởng chính trị chưa được chú ý, mà mới nặng về đạo đức lối sống, xử lý các sai phạm kinh tế. Cái sâu xa là trung thành tuyệt đối với Đảng, kiên định với chế độ. Cần chú ý ngăn chặn những biểu suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cả về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Việc học tập, làm theo Bác chưa có nhiều sáng kiến, đổi mới.

Tổng Bí thư đồng tình với các ý kiến, đề xuất về việc ra Thông báo kết luận của Ban Bí thư đánh giá kết quả đợt kiểm tra vừa rồi và xác định rõ phương hướng chỉ đạo để Nghị quyết, Chỉ thị tiếp tục được tổ chức thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer


Trong chuyến thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2018 của đồng bào Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long, ngày 10-4, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm, chúc Tết tại Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ; thăm một số gia đình lão thành cách mạng người dân tộc Khmer tiêu biểu trên địa bàn thành phố.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Trần Thanh Mẫn gửi tới các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Sư sãi, Achar, các gia đình lão thành cách mạng và đồng bào dân tộc Khmer lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc đồng bào Khmer đón Tết cổ truyền trong không khí vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc.

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2018 của đồng bào Khmer, đồng chí Trần Thanh Mẫn mong muốn các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Sư sãi, Achar và đồng bào dân tộc Khmer không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết, cùng với các cấp, các ngành và nhân dân thành phố thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, ra sức thi đua lao động, sản xuất và hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động. Đây cũng là năm đầu tiên Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị đồng bào dân tộc Khmer thực hiện tốt nội dung nêu ra trong Luật từ đó cùng chung tay củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và góp phần xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Bày tỏ niềm vui mừng khi đón đoàn đại biểu do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đến thăm và chúc mừng nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, Hòa thượng Đào Như, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, đời sống của đồng bào dân tộc Khmer ngày càng được nâng lên; các cơ sở thờ tự của đồng bào được cải thiện, học viện Phật giáo Nam tông Khmer ngày càng được mở rộng để tạo điều kiện cho con em học tập, tạo việc làm cho con em sau khi ra trường. Cùng với đó, Hội luôn vận động đồng bào chấp hành mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào do Mặt trận phát động. “Đồng bào dân tộc Khmer luôn xác định sống đẹp, an vui và có thêm sức mạnh để góp phần xây dựng quê hương, đất nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, Hòa thượng Đào Như chia sẻ.

Khối các cơ quan Trung ương tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế

Ngày 11-4, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 11 (mở rộng). Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì hội nghị.

Khai mạc hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết, Hội nghị lần thứ 11 diễn ra với nhiều nội dung quan trọng: cho ý kiến vào Đề án và thực hiện quy trình bổ sung, kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (khóa XII), nhiệm kỳ 2015 - 2020; sơ kết công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý 2 năm 2018; cho ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Triển khai nhiệm vụ công tác quý 1, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng; quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) nghiêm túc, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu. Một số cấp ủy trực thuộc đã ứng dụng công nghệ thông tin vào quán triệt, truyền đạt Nghị quyết. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được tập trung chỉ đạo; đổi mới nâng cao chất lượng chi bộ...

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Theo đó, Đảng ủy Khối chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất, sửa đổi điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối thực hiện với tình hình mới.

Các ban, đơn vị cơ quan Đảng ủy Khối chủ động rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu lại các phòng, ban, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế.

Lãnh đạo các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long vui đón Tết Chol Chnam Thmay cùng đồng bào dân tộc Khmer

Những ngày qua, cùng với việc tiến hành các buổi họp mặt, lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể ở nhiều tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm hỏi, tặng quà, chúc mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc Khmer.

Cần Thơ: Ngày 12-4, Đoàn cán bộ Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cần Thơ, do đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm Trưởng đoàn, đã đến chúc mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay ở các chùa Pothisomrôn, SanvorPothinhen (quận Ô Môn) và Pitukhosarangsay (quận Ninh Kiều). Tại các điểm đến, các cán bộ trong đoàn đã ân cần thăm hỏi, chúc các vị sư sãi, Achar, Ban Quản trị các chùa, tăng sinh và bà con dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay vui tươi, hạnh phúc.

Trà Vinh: Tỉnh ủy đã tổ chức buổi họp mặt mừng Tết Chol Chnam Thmay với sự tham dự của đại diện lãnh đạo tỉnh và hơn 400 cán bộ Khmer, hưu trí, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, sư sãi - chức sắc đại diện các chùa Khmer tiêu biểu trong tỉnh đến dự. Tại buổi họp mặt, lãnh đạo tỉnh đã thông báo tình hình thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo của tỉnh thời gian qua; nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền đoàn thể trong tỉnh trong việc thực hiện các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ giúp đồng bào Khmer phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Sóc Trăng:
Buổi họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer năm 2018 được Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức trọng thể vào ngày 10-4. Tại buổi họp mặt, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách dân tộc của tỉnh trong thời gian qua. Đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có trên 5.000 hộ Khmer thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm thêm 5% so với năm 2016; các giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào Khmer tiếp tục được bảo tồn và phát huy; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong đồng bào Khmer được giữ vững, ổn định.

Bạc Liêu: Ngoài các buổi họp mặt sư sãi, cán bộ, nhân dân ở các địa phương, tỉnh đã tổ chức Lễ tuyên dương 100 hộ gia đình Khmer tiêu biểu vượt khó, vươn lên thoát nghèo bền vững; tặng nhà tình thương cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; triển lãm ảnh về các hoạt động chăm lo, phát triển vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống; thành lập nhiều đoàn cán bộ của tỉnh đến thăm, tặng 3.000 suất quà cho các gia đình chính sách dân tộc Khmer và các chùa Khmer.

Kiên Giang: Tỉnh đã thành lập nhiều đoàn đến thăm, chúc Tết các chùa, gia đình chính sách, cán bộ hưu trí, các vị chức sắc và những người có uy tín trong đồng bào Khmer; tổ chức họp mặt chúc tết cán bộ là người Khmer đang công tác và đã nghỉ hưu, các vị sư, chức sắc và người có uy tín trong dân tộc Khmer; vận động giúp đỡ, hỗ trợ những hộ Khmer nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đón tết vui tươi, đầm ấm. Năm nay, tỉnh hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng cho hộ nghèo dân tộc Khmer trong tỉnh đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.

Hậu Giang: Buổi họp mặt mừng Tết Chol Chnam Thamay được tổ chức vào sáng 11-4 tại Hội trường Thành ủy Vị Thanh với sự tham dự của lãnh đạo Vụ Địa phương III, Ủy ban Dân tộc, lãnh đạo tỉnh và 220 vị sư sãi, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại họp mặt, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, nhấn mạnh: Năm 2017 vừa qua, tỉnh đã thu được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, góp phần rất lớn trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân Hậu Giang nói chung và đồng bào dân tộc Khmer nói riêng.

Thủ tướng: Hỗ trợ thanh niên đẩy mạnh khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học

Sáng 13-4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về kết quả triển khai Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Trung ương Đoàn từ sau Đại hội Đoàn toàn quốc đến nay và công tác triển khai chương trình công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2018.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong, các đồng chí Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Tại buổi làm việc, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ một số kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Trung ương Đoàn từ sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đến nay; cũng như kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 3 tháng đầu năm 2018.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh năm 2017, Việt Nam đã vượt qua những khó khăn, thách thức do tác động từ cả trong nước và thế giới để phấn đấu đạt toàn diện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, góp phần không nhỏ trong vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên.

Thủ tướng đánh giá công tác phối hợp giữa Chính phủ và Trung ương Đoàn thời gian qua đã được thực hiện tốt. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI được chuẩn bị và tổ chức thành công với nội dung, hình thức, cách làm phù hợp, đáp ứng nhu cầu trong thời kỳ mới.

Thủ tướng đánh giá cao sự đổi mới trong nội dung và cách thức thực hiện các hoạt động tại cơ sở của nhiều tỉnh, thành Đoàn đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực và tạo được sức lan tỏa. Trên tinh thần chủ động, sáng tạo xây dựng đất nước, Tháng Thanh niên 2018 đã thu được kết quả toàn diện trong hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; khám bệnh, tổ chức cấp phát thuốc cho hàng trăm nghìn lượt đối tượng chính sách…

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, vấn đề khởi nghiệp sáng tạo là một nội dung quan trọng cần tiếp tục được các cấp bộ Đoàn triển khai, nghiên cứu, tránh tình trạng để tụt hậu trong thời đại cạnh tranh ngày nay.

“Đặc biệt, cần hỗ trợ thanh niên, nhất là sinh viên các trường, thanh niên trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp để đẩy mạnh khởi nghiệp và nghiên cứu khoa học. Chúng ta đề cập đến vấn đề nền kinh tế tri thức, cách mạng 4.0, kinh tế số, kinh tế chia sẻ… trước hết phải đi từ thanh niên, từ lớp trẻ vì đây là nòng cốt” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại tỉnh Đồng Tháp

Trong hai ngày 13 và 14-4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm, làm việc tại tỉnh Đồng Tháp, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn.

Cùng đi với Tổng Bí thư có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương; đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương.

Chiều 13-4, ngay sau khi đến Đồng Tháp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm, làm việc tại xã Tân Thuận Tây, xã vùng ven của thành phố Cao Lãnh, vừa được công nhận xã nông thôn mới cuối năm 2017.

Tổng Bí thư hoan nghênh, đánh giá cao cách làm mới, hiệu quả của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Tân Thuận Tây thời gian qua đã mang lại những kết quả, thành tích đáng ghi nhận.

Năm 2017 và 3 tháng đầu năm 2018, thu ngân sách của xã đạt 145%, chi ngân sách là 101%. Đời sống người dân trong xã được cải thiện chủ yếu từ kinh tế vườn, với các loại cây đặc sản như xoài cát chu, xoài tượng da xanh... Cả 4 ấp trong xã đều đạt ấp ăn hóa, có nhà văn hóa khang trang, các tuyến đường chính đều được trồng hoa, cây cảnh hai bên và có hệ thống đèn đường chiếu sáng. Người dân trong xã còn tự hùn tiền, ngày công lao động xây cầu, đường, cổng rào an ninh...

Tuy nhiên, Tổng Bí thư băn khoăn vì trong xã vẫn còn 81 hộ nghèo (3,03%), 140 hộ cận nghèo (5,24%). Tổng Bí thư mong muốn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong xã đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, giải quyết thấu đáo những vấn đề phát sinh, giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới và các thành tích đã đạt được.

Tiếp đó, Tổng Bí thư đã đến thăm Tâm Quê Hội quán, một trong 2 hội quán của xã Tân Thuận Tây được thành lập và hoạt động theo mô hình cộng đồng dân cư quản lý xây dựng nông thôn mới. Tháng 3-2018 vừa qua, được nhân dân đồng thuận cao, Tâm Quê Hội Quán đã vận động hội viên thành lập tổ sản xuất xoài theo quy trình hữu cơ, sinh học, mang lại hiệu quả thiết thực.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Cái gì có lợi cho cách mạng, mang lại lợi ích cho dân thì ta ủng hộ”, đồng thời động viên Hội Quán tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động, là nơi tập hợp, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và đời sống của bà con nông dân trong xã, qua đó giúp nhau cùng sản xuất, cùng phát triển, xây dựng đời sống văn minh, tiến bộ ở khu dân cư.

Sáng 14-4, làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh Đồng Tháp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã đạt được trên các lĩnh vực, có nhiều mô hình hay, sáng kiến mới cụ thể, thiết thực.

Thay mặt Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương Đồng Tháp đã nỗ lực không ngừng để có được cơ đồ như ngày nay. Qua gặp gỡ, làm việc và những gì mắt thấy tai nghe, các ý kiến đánh giá của các cơ quan Trung ương, có thể nhận thấy về cơ bản Đồng Tháp đang phát triển đi lên.

Tổng Bí thư chia sẻ, Đồng Tháp còn nhiều khó khăn, xuất phát điểm thấp, trong quá trình phát triển đi lên có những khó khăn mới đặt ra, ví dụ như không có dự án lớn đầu tư vào đây. Tuy nhiên, Tổng Bí thư lưu ý: “không chỉ chạy theo dự án, có dự án có cái mừng nhưng cũng có cái lo, đừng chỉ nghĩ một chiều, đã làm thì phải làm cho chắc”.

Tổng Bí thư phân tích những mặt được, những mặt chưa được của Đồng Tháp trong quá trình triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, nhất là về phát triển kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa; phát triển kinh tế tư nhân, coi đây là một động lực của nền kinh tế; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế…

Tổng Bí thư mong muốn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Đồng Tháp tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát triển mạnh hơn nữa trong thời gian tới. Bày tỏ đồng tình ủng hộ các kiến nghị, đề xuất của Đồng Tháp, không chỉ cho tỉnh, mà cho cả vùng, đặc biệt là hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, cầu, đường… Tuy còn có những khó khăn, nhưng điều quan trọng là Đồng Tháp có quyết tâm vươn lên và tiềm năng, triển vọng tốt trong giai đoạn sắp tới. Trước mắt, tỉnh cần sơ kết giữa nhiệm kỳ, xác định rõ mục tiêu nhiệm vụ cụ thể và giải pháp bứt phá trong chặng đường tiếp theo, từ nay đến năm 2020, với tinh thần: “Đã nói là làm, đã đi là đến, đã bàn là thông/Đã quyết là rất một lòng, quê hương vẫy gọi, Đảng mong dân chờ”.

'Nâng cấp' Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới


Sáng 15-4 tại Thành phố Hà Tĩnh, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia đã tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.

Đây là hội nghị quan trọng để tiếp tục triển khai hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân, trong bối cảnh phong trào xây dựng nông thôn mới đã phát triển mạnh mẽ, sâu rộng trên phạm vi cả nước trong 8 năm qua.

Chủ trì hội nghị là Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Phó Trưởng Ban chỉ đạo cùng lãnh đạo của 63 UBND các tỉnh, thành trên cả nước.

Sở dĩ hội nghị được lựa chọn tổ chức ở tỉnh Hà Tĩnh là do địa phương này không chỉ là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới mà còn nổi bật với việc “nâng cấp” Chương trình mục tiêu quốc gia khi triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với các mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu xanh - sạch - đẹp, người dân hài lòng với cuộc sống.

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh xây dựng nông thôn mới là một quá trình thường xuyên, liên tục. Việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu sẽ tạo nền tảng quan trọng để hướng tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu và huyện nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó, cốt lõi là nâng cao vượt bậc đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn.

Để tổ chức triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên phạm vi cả nước, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành xác định rõ nội dung, làm rõ nội hàm của khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Nông thôn mới kiểu mẫu là tiêu chí bổ sung trong bộ tiêu chí nông thôn mới hay là sự cụ thể hóa của bộ tiêu chí trong đời sống của nhân dân?”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đặt vấn đề cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bên cạnh đó, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia cho rằng các bộ, địa phương cần làm rõ các khái niệm “khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”, “bản nông thôn mới kiểu mẫu”,… để chính sách của Chính phủ đi vào cuộc sống; kết nối xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn và quá trình đô thị hoá; nghiên cứu, phát triển các mô hình nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu gắn kết với du lịch trải nghiệm (Homestay); thúc đẩy liên kết sản xuất, coi trọng hỗ trợ các mô hình hợp tác xã kiểu mới, kết nối với doanh nghiệp và thị trường.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại tỉnh An Giang


Trong 2 ngày 14 và 15-4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm, làm việc tại tỉnh An Giang, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn.

Cùng đi với Tổng Bí thư có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương.

Sáng 15-4, làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh An Giang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: An Giang có nhiều kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp và có vị trí chiến lược quan trọng ở Đồng bằng sông Cửu Long, không chỉ về dân số, đất đai rộng lớn, mà là vùng đất giàu truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, ngày càng nhận rõ hướng đi và đang có khát vọng, quyết tâm đổi mới vươn lên.

Chia sẻ với những băn khoăn trăn trở của An Giang, Tổng Bí thư chỉ rõ, đây là những băn khoăn trăn trở trên con đường phát triển đi lên, giải quyết được khó khăn này khó khăn khác lại nảy sinh, càng phát triển cao, càng có vấn đề mới nảy sinh, cần nghiêm túc xem xét với phương pháp biện chứng để khắc phục, giải quyết. Với nhiều thế mạnh, tiềm năng chưa được khai thác phát huy hết, Tổng Bí thư mong muốn An Giang phát triển mạnh hơn nữa trong thời gian tới. Yêu cầu cao, nhiệm vụ lớn, cơ chế chính sách có chỗ chưa đáp ứng được, lại thêm vấn đề huy động vốn... đây không chỉ là vấn đề đối với riêng An Giang mà còn của nhiều địa phương khác. Hiện thu của An Giang mới chỉ đạt 50% chi, thu nhập bình quân đầu người còn thấp mới được khoảng 34 triệu đồng/người/năm, cả nước đã gần 60 triệu đồng/người/năm rồi. Nên An Giang phải tiếp tục cố gắng phấn đấu, tìm cách để không thua kém các địa phương bạn.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Mong muốn có nhiều, nhưng cái chung nhất và trước hết là phải có quyết tâm cao hơn nữa, phải có đủ trình độ năng lực, bản lĩnh đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, phải hành động quyết liệt hơn. An Giang cần tiếp tục có nhiều tìm tòi, nhiều sáng kiến, sáng tạo hơn nữa, tùy mỗi cương vị công tác của mỗi đồng chí mà có những sáng kiến, sáng tạo để thực hiện có hiệu quả cao hơn các nghị quyết của Đảng, đồng thời phải có biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận đã có. An Giang đã nói là làm, đã đi là đến, đã bàn là thông, đã quyết là phải một lòng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đáp ứng mong muốn, nguyện vọng của nhân dân.

Muốn vậy, trước hết phải có cán bộ, đảng viên, công chức tốt, phải quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tổng Bí thư lưu ý, An Giang cần chú trọng làm tốt công tác quy hoạch cán bộ cho lâu dài; đồng thời phải có quy hoạch sản xuất, quy hoạch sản phẩm, xây dựng cơ chế, chính sách, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. An Giang cần làm tốt công tác tư tưởng trong dân, làm sao huy động tất cả các tầng lớp nhân dân, thường xuyên chăm lo cho quốc phòng an ninh và đối ngoại.

Tổng Bí thư ghi nhận và hoan nghênh 5 kiến nghị, đề xuất của An Giang, không chỉ cho riêng tỉnh này mà cho cả vùng, như vấn đề kết nối giao thông, chống sạt lở, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, chủ trương chính sách tạo quỹ đất thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp, hỗ trợ các địa phương biên giới... Tổng Bí thư chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân An Giang tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, tiếp tục vươn lên sánh vai cùng các tỉnh bạn trong khu vực và cả nước.

Chiều 14-4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc tại xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Giữa vùng nuôi cá tra của Công ty TNHH Phát triển Lộc Kim Chi ở ấp Mỹ Phước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với cán bộ chủ chốt của xã Mỹ Phú, nghe báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, những kiến nghị, đề xuất của đại diện các doanh nghiệp nuôi cá tra và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con nông dân. Từ thực tiễn Mỹ Phú, nhiều vấn đề đang đặt ra, việc giải quyết thấu đáo những vấn đề này sẽ là những kinh nghiệm quý trong chuyển đổi sản xuất hàng hóa quy mô lớn, cũng như trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư hoan nghênh Mỹ Phú chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, năng động sáng tạo, phát triển mạnh hai sản phẩm chủ lực là cây lúa và cá tra, là đơn vị đi đầu của huyện trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Tổng Bí thư mong muốn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Mỹ Phú tiếp tục phát huy truyền thống đoàn, cần cù, năng động sáng tạo, tăng cường liên kết 3 nhà: Nhà doanh nghiệp, nhà nông, nhà nước, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, phục vụ nhu cầu trong nước và mở rộng xuất khẩu. Tổng Bí thư mong muốn, cùng với phát triển kinh tế, Mỹ Phú cần thường xuyên quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, xây dựng quê hương Mỹ Phú giàu đẹp, văn minh, giàu tình nghĩa./. 
Nhân Chính (Tổng hợp từ TTXVN, TCCSĐT, Chinhphu.vn)

Video