Thứ Sáu, 22/3/2019
Hà Giang thực hiện đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo
13/4/2018 17:1' Gửi bài này In bài này
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm Hành chính công thành phố Hà Giang - Nguồn: nhandan.com.vn

Để triển khai có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin, tỉnh Hà Giang đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo vấn đề này, như Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 30-12-2013, của Tỉnh ủy, về “Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Hà Giang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”; Nghị quyết số 139/2014/NQ-HĐND, ngày 30-9-2014, của Hội đồng Nhân dân tỉnh, “Về việc ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang”; Quyết định số 2183/QĐ-UBND, ngày 26-10-2017, của Ủy ban Nhân dân tỉnh, về “Phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hà Giang”… Những văn bản này đã được các cấp, các ngành của tỉnh triển khai và đạt được nhiều kết quả, cụ thể như sau:

Tỉnh đã triển khai đầu tư, mở rộng hệ thống giao ban trực tuyến kết nối liên thông 4 cấp (Trung ương, tỉnh, huyện, xã) với 04 điểm cầu cấp tỉnh (Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính); 11/11 điểm cầu ở các huyện, thành phố; 195/195 điểm cầu ở các xã, phường, thị trấn; đưa vào sử dụng toàn diện phần mềm quản lý văn bản điều hành điện tử (VNPT-iOffice) ở 100% số cơ quan, ban, ngành của tỉnh; vận hành hiệu quả hệ thống hòm thư điện tử công vụ cho 100% số cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện, bí thư, chủ tịch cấp xã (với trên 15.000 hộp thư điện tử); cập nhật số điện thoại, hồ sơ danh bạ công chức điện tử trên Cổng thông tin điện tử; lập trang web ở 100% số xã, phường, thị trấn;…

Từ năm 2016, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ngành, các huyện, thành phố đã thống nhất gửi và nhận văn bản điện tử (cơ bản không dùng văn bản giấy, trừ văn bản mật theo quy định). Các cơ quan triển khai ứng dụng một số phần mềm công nghệ thông tin chuyên ngành, như phần mềm quản lý đầu tư công của Sở Kế hoạch và Đầu tư; phần mềm giám sát trực tuyến các phiên tòa của Tòa án Nhân dân tỉnh; phần mềm quản lý cấp số ô tô ra/vào tự động của Ban Quản lý khu kinh tế; phần mềm quản lý và cung cấp giá đất của Sở Tài nguyên và Môi trường,... Ngành giáo dục còn thực hiện tích hợp 03 phần mềm là VNPT-iOffice, vnEdu, Portal (năm học 2016 - 2017, tỉnh có gần 80% số trường áp dụng các hình thức hồ sơ, sổ sách điện tử, báo cáo trực tuyến); ngành y tế triển khai phần mềm Quản lý bệnh viện VNPT-HIS,… Đặc biệt, từ khi Trung tâm Hành chính công tỉnh được khai trương, đi vào hoạt động đã thực hiện kết nối liên thông và giải quyết thủ tục hành chính tại 100% số sở, ngành của tỉnh, liên thông với trung tâm giải quyết thủ tục hành chính của các huyện, thành phố. Ngoài ra, các trang thông tin điện tử của các sở, ngành, huyện, thành phố đều hoạt động thường xuyên, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp; Hội đồng Nhân dân tỉnh thiết lập kênh đối thoại, tiếp xúc cử tri trực tuyến qua hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đến cấp xã và qua mạng in-tơ-nét…

Có thể nói, việc thực hiện đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở tỉnh Hà Giang thời gian qua đã góp phần thúc đẩy tỉnh hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra. Đặc biệt, các lĩnh vực thu hút đầu tư, du lịch, xuất, nhập khẩu… có sự tăng trưởng đột biến; tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân của tỉnh năm 2017 đạt trên 7,36%, cao nhất trong 3 năm trở lại đây. Nhiều chính sách của tỉnh có tác động lớn, có hiệu quả rõ rệt trong thúc đẩy phát triển sản xuất, chế biến, kinh tế biên mậu, du lịch - dịch vụ, từ đó đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, nâng lên… Trong thời gian tới, phát huy những kết quả đã đạt được, Hà Giang tiếp tục xác định lấy ứng dụng công nghệ thông tin làm cơ sở thúc đẩy cải cách hành chính, tái cơ cấu nền kinh tế của tỉnh, tạo cú huých để tỉnh thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn./.

Trần Quang MinhỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hà Giang

Video